ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

طالع بینی هفتگی قهوه و خبرهای عاشقانه هفته دوم اسفند

طالع بینی هفتگی قهوه و خبرهای عاشقانه هفته دوم اسفند

قهوه های تلخی Bitter coffee که تمام عمر با یاد تو شیرین شد! فال وطالع بینی هفتگی قهوه با 5 نشان داخل فنجان
خبرهای ضد و نقیض در فال های قهوه معمولا مدت دار هستند و این تفسیرها در زمان کوتاه بسته به افکار خود شما دارد هر چه نگرش تان مثبت باشد رویدادهای شیرین تفسیرهای قهوه را جذاب می کنید.

شب سردیست، دلم دیده ی تر می‌خواهد
دلِ آشفته‌ی من از تو خبر می‌خواهد

قهوه و شعر و خیال تو و این باد خنک
باز لبخند بزن، قهوه شکر می‌خواهد

امشب آبستنم از تو غزلی شورانگیز
باخبر باش که این طفل پدر می‌خواهد

غارتم کرده‌ای و خنده‌کنان می‌گویی
صید دل از کف یک سنگ هنر می‌خواهد؟

ترس در جام دلم ریخت، در این راه اگر…
یادم آمد سفر عشق جگر می‌خواهد

 

فال قهوه فروردین
در فال قهوه شما دیده شد:
* دستبند: برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.
* هیزم: سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.
* ابرو: نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.
* خط منحنی: دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه
* مسواک: مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.

فال قهوه اردیبهشت
در فال قهوه شما دیده شد:
* فنجان: در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.
* اژدها: با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار
* جعبه: داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.
* دانه تسبیح: عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت
* بادام: رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید – طالع خوش

فال قهوه خرداد
در فال قهوه شما دیده شد:
* بالن: توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب
* گربه: نیرنگ و فریب از سوی دوستان – برای شما دوستان خوبی نمیباشند – ریاکار و خائن – طنازی – ظرافت در رفتار – جستن با دقت ، یك شخص دمدمی مزاج
* ریسمان: عمر طولانی – سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.
* چرخ: چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.
* گردن بند پاره: قهر و جدائی – فاصله

فال قهوه تیر
در فال قهوه شما دیده شد:
* گردن بند: عشق و نامزدی و شروع آن – خبرهای خوش
* چمدان: به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.
* شتر: ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان
* چادر: حجاب و پوشش است – جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.
* چاقو: طلاق و جدائی – بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی – قطع ارتباط – درگیری و دعوا – دعوای غیر منطقی – خشونت

فال قهوه مرداد
در فال قهوه شما دیده شد:
* گل: شادی بزرگ – دوستی واقعی – Sensitive and shy young man جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب
* جعبه: داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.
* ماهی: موفقیت و شانس – گاهی خوشحالی کوتاه مدت – پول – سعادت
* دیوار: مانع – دفاع از حریم – وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.
* حلقه هایی كه نقطه هایی در میانشان است: میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

فال قهوه شهریور
در فال قهوه شما دیده شد:
* بشکه: دعوت به مهمانی و جشن و سرور – شب نشینی با شکوه – عروسی
* آتش فشان: در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.
* قارچ: مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.
* استخوان: نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.
* دست در دست بودن یک زن و مرد: ازدواج – مشارکت

فال قهوه مهر
در فال قهوه شما دیده شد:
* دست های دراز: حماقت – اشتباه – بی اعتقادی
* آبشار: پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.
* حلقه گل: غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها
* کژدم: دشمن ضعیف – تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.
* آتش کوتاه: نزدیک شدن به مقامی والا – در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.

فال قهوه آبان
در فال قهوه شما دیده شد:
* خرگوش: زود رنج – در برابر حادثه سریع خود را میبازید – در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.
* آسیاب: نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد – با کسی به نزاع بر خواهید خواست.
* سد: موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده
* چکش: موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.
* چراغ: کدبانوی منزل است – زندگی خوش و راحتی داشتن – آسایش.

فال قهوه آذر
در فال قهوه شما دیده شد:
* برج: دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی
* دود: گرفتاری – مشکلات – سختی
* ببر: دشمن دلیر و بی باک، اما بزرگوار نیز هست.
* اسب: نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) – تغییرات در وضع زندگی
* آب: سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

فال قهوه دی
در فال قهوه شما دیده شد:
* انسان در حال دعا کردن: دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت
* نهنگ: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
* چتر: احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید – به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.
* سه پایه: حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور
* زن: رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید – شادی

فال قهوه بهمن
در فال قهوه شما دیده شد:
* جارو: خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها
* میمون: زیرکی – موزیگری – شیطنت – جستن از خطر
* تخم مرغ شکسته: یاس و نا امیدی موقت – از بین رفتن بخت و اقبال
* خرچنگ: بد اخلاقی – کینه توزی – فرومایگی – احتیاط را از دست ندهید.
* تخم مرغ بزرگ: بخت و اقبال بزرگ

فال قهوه اسفند
در فال قهوه شما دیده شد:
* آتش کوتاه: نزدیک شدن به مقامی والا – در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.
* پارو: زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات
* خروس: نشانگر غرور است – نوید و مژده – کاری خیر
* دامن: رنج و اندوه در برابر عشق – در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.
* عصا: دیدار خوش – ملاقات با اقوام و دوستان – شنیدن خبر خوش از خویشاوندان – تکیه گاه – یاور – متکی به چیزی بودن

 

 

خبرهای عاشقانه برای دومین هفته اسفند ماه ته تقاری فصل های زیبای آفرینش

وقتی سر مردی را بغل گرفتی و او به جای بوسیدن سینه ات
ضربان قلبت را گوش داد
بدان که
او یک عاشق واقعی است!

 

طالع بینی هفتگی قهوه عاشقانه

 

❅✾ فروردین
فردا از رقيبان سبقت خواهی گرفت؛ بنابراين امكان موفقيت تو در اين رابطه زیاد‌تر می‌شود.

❅✾ اردیبهشت
فردا سوءتفاهمی که قبلاً بین شما و یارتان پیش آمده بر طرف شده و مشخص می‌شود که هیچ‌کدام از شما نیت بدی نداشته‌ است.

❅✾خرداد
امواج شادی و شادمانی را احساس می‌کنید که به شکل آشنایی با فرد جدید در زندگی شما به وجود می‌آیند.

❅✾ تیر 
فردا یکی از دوستانتان خواسته یا ناخواسته به استحکام رابطه شما کمک می‌کند.

❅✾ مرداد
امواج شادی و شادمانی را احساس می‌کنید که به شکل آشنایی با بک Love in life عشق در زندگی شما به وجود می‌آیند.

 

❅✾ شهریور
سوءتفاهم كوچكی به وجود آمده كه فردا برطرف می‌گردد.

💝-•❅•-💝-•❅•-💝-•❅•-💝

 

❅✾ مهر
به دليل شناخت و آگاهی كامل می‌توانی به درستی با طرف مقابل ارتباط برقرار كنی و اين موضوع تو را خوشحال و سر زنده می‌كند.

❅✾ آبان
شما فردا از نظر احساسی در آرامش کامل به سر خواهید برد.

❅✾ آذر
فردا عهد و پیمان جدیدی بین شما و عشقتان صورت می‌گیرد و این عهد و پیمان از لحاظ عاطفی و احساسی به سود شما خواهد بود.

❅✾ دی
فردا از يک ديدار غيرمترقبه قلبت به هيجان می‌آيد.

❅✾ بهمن
يک خوش شانسی عاطفی کوچک اما مؤثر در انتظار توست.

❅✾ اسفند
با انجام یک توافق ، آرامش برقرار خواهد شد.
این هفته پیشرفت‌هایی هر چند کوچک در روابطتان رخ خواهد داد. همین پیشرفت‌ها حتماً مسائل مربوط به زندگی عاشقانه‌تان را در آینده بهبود خواهند بخشید.

 

Weekly coffee astrology and romantic news in the second week of Marchبرچسبها: ،

مطالب داغ چند روز گذشته