ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

فال هفتگی قهوه و خبرهای عاشقانه هفته 3 بهار 00

فال هفتگی قهوه و خبرهای عاشقانه هفته 3 بهار 00

فال قهوه عمدتا برای خبرهای عاشقانه، ازدواج تفسیر می شود.در این بخش از Horoscope and astrology Entertainment Magazine فال و طالع بینی مجله تفریحی ناز وب نگاهی داریم به پیش بنی هفتگی فال قهوه و فال ورق. تمامی لحظه هاتون سرشار از عشق و سلامتی. از همراهی شما عزیزان بااین بخش خرسندیم.

 

بوی تو که در مشام قهوه خانه می پیچد
بهار با هر چه گل و پرنده از کنار من می گذرد
و اگر نبودی آسمان بیکران من ستاره نداشت

 

تفسیر فال قهوه شما متولدین عزیز با هفت نشان داخل کاپ قهوه هستش. تفسیر فال به طور کلی هستش و شما فقط برداشت های مثبت را داشته باشید مثل همیشه.

 

فال هفتگی قهوه فروردین

در فال قهوه شما دیده شد:
* آفتابه: راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.
* مهر و سجاده: دعا – نذر – نیت خیر
* آدم: ملاقات کننده ای خواهیدداشت – گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.
* کوزه: به وصال رسیدن – همبستر شدن – نزدیکی.
* سیب: صاحب فرزند شدن – خیر و خوشی – خبر خوش – برکت – کامل و خوب بودن
* دست در دست بودن یک زن و مرد: ازدواج – مشارکت
* چراغ: کدبانوی منزل است – زندگی خوش و راحتی داشتن – آسایش.

 

فال هفتگی قهوه اردیبهشت

در فال قهوه شما دیده شد:
* حلقه شکسته: ناامیدی، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.
* استخوان: نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.
* کاسه: رزق و روزی – وضعی مالی رو به بهبود
* قطار: مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.
* قایق: بالا رفتن از ناهمواری ها و رسیدن به معشوق – عشق و دوستی.
* فنجان: در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.
* سنجاب: جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی

 

فال هفتگی قهوه خرداد

در فال قهوه شما دیده شد:
* ابر باران زا: تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختیها
* مسواک: مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.
* خیمه: تامین مالی – افزایش مال و نعمت – نگران آینده نباشید.
* حلقه گل: غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها
* صخره: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
* جاده: به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.
* کوه: از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

 

فال هفتگی قهوه تیر

در فال قهوه شما دیده شد:
* ستاره: مقام و منزلت – با علما و دانشمندان ملاقات میکنید. بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن – به معنی شانس و خوشبختی است – به انتظار طولانی نیز تعبیر می شود.
* ابر: خداوند به شما علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علمتان بهره مند خواهند شد – ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید
* عقرب: جدائی – هرج و مرج – حسادت – رنج و زحمت و تحمل خسارت.
* نخود: نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.
* آتش فشان: در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.
* زنبور عسل: مال و نعمت – خیر و برکت – ارث و میراث از راه صحیح.
* فشنگ: مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.

 

فال هفتگی قهوه مرداد

در فال قهوه شما دیده شد:
* مرغ: به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.
* فرم تخم مرغی: بدست آوردن ثروت بسیار بزودی
* جناغ: رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن Good and close friends دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.
* دست در دست بودن یک زن و مرد: ازدواج – مشارکت
* داس: با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن – درو کردن.
* شاخ: موفقیت مالی – دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان
* پل: عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر – موفقیت در زندگی – رفع غم و غصه ها – حل مسئله ای طولانی.

 

فال هفتگی قهوه شهریور

در فال قهوه شما دیده شد:
* چاقو: طلاق و جدائی – بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی – قطع ارتباط – درگیری و دعوا – دعوای غیر منطقی – خشونت
* کاسه واژگون: درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.
* صدف: دیدار با دوستان دور دست – شرکت در جشن عروسی – شادی زیاد
* فندق: بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.
* خرس: دشمن بدطینت، احمق و تند خو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی
* نوزاد: رهایی از غصه های کوچک – آرامش خانواده
* کمان: فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود.

 

فال هفتگی قهوه مهر

در فال قهوه شما دیده شد:
* بطری: به فکر سلامتی خود باشید – جرو بحث نکنید.
* ترازو: نشانه عدل و انصاف است – از عدل و درستی حکم میکند – رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه
* فیل: سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت
* پارو: زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات
* سیب: صاحب فرزند شدن – خیر و خوشی – خبر خوش – برکت – کامل و خوب بودن
* استخوان: نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.
* دهان: سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها

 

فال هفتگی قهوه آبان

در فال قهوه شما دیده شد:
* قایق: بالا رفتن از ناهمواری ها و رسیدن به معشوق – عشق و دوستی.
* چنگال: در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.
* آبشار: پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.
* اتومبیل: دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.
* آسیاب: نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد – با کسی به نزاع بر خواهید خواست.
* قرص: شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل
* پول: نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد – مراقب امور مالی خود باشید.

 

فال هفتگی قهوه آذر

در فال قهوه شما دیده شد:
* زن: رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید – شادی
* حلقه: خواستگاری – ازدواج – خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی – انجام یك معامله – خواستگاری و نامزدی
* خرگوش: زود رنج – در برابر حادثه سریع خود را میبازید – در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.
* لوبیا: صاحب فرزندان زیادی می شوید و هرکدام به عزت و شهرت می رسند.
* فنجان: در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.
* دهان: سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها
* خانه: ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها – ازدواجی خوشحال کننده – زندگی خانوادگی خوش – تندرستی – سعادت

 

فال هفتگی قهوه دی

در فال قهوه شما دیده شد:
* داس: با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن – درو کردن.
* V (انگلیسی): پیروزی و موفقیت
* نخود: نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.
* مرغابی: دعوت به مهمانی و جشن – سمبل پاکی – عشق و سعادت زناشوئی – به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.
* فنجان: در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.
* دست: دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت
* دست در دست بودن یک زن و مرد: ازدواج – مشارکت

 

فال هفتگی قهوه بهمن

در فال قهوه شما دیده شد:*

پر: تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.
* حلقه: خواستگاری – ازدواج – خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی – انجام یك معامله – خواستگاری و نامزدی
* چراغ: کدبانوی منزل است – زندگی خوش و راحتی داشتن – آسایش.
* عصا: دیدار خوش – ملاقات با اقوام و دوستان – شنیدن خبر خوش از خویشاوندان – تکیه گاه – یاور – متکی به چیزی بودن
* اژدها: با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار
* پنجره باز: یك گرفتاری، اما با عاقبت خوش
* پرستو: خبر خوب – تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود.

 

فال هفتگی قهوه اسفند

در فال قهوه شما دیده شد:
* مرغابی: دعوت به مهمانی و جشن – سمبل پاکی – عشق و سعادت زناشوئی – به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.
* پلکان: در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.
* تاج: یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است – در یک دعوا فاتح شدن
* گلابی: نجات پیدا کردن از مشکلات مالی – به فکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.
* پل: عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر – موفقیت در زندگی – رفع غم و غصه ها – حل مسئله ای طولانی.
* عبادتگاه: نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار
* فرم تخم مرغی: بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

 

خبرهای عشاق برای کیس های مورد نظر و مخاطب خاص شما در سومین بهار 00

 

🔮 فروردین
♣️ سرباز خاج ♣️
رسیدن به آرزوی قلبی / رسیدن به اهداف مورد نظر یا دستیابی به یک هدف خاص/ خواسته‌ای دارید که حتماً اجابت خواهد شد.

🔮 اردیبهشت
❤️ 4 دل ❤️
تنفر بیشتر از کسی که آن را در گذشته از دست داده‌ای.

🔮 خرداد
♠️ 10 پیک ♠️
عصبی شدن/ استرس/ مشاجره همراه با استرس را از سر گذراندن/ کم طاقت شدن/ کم تحمل شدن به علت مشکلات عشقی، خانوادگی ،شغلی یا اجتماعی.

🔮 تیر
♠️ 5 پیک ♠️
این کارت اغلب نشانگر یک بیماری برای شما یا معشوقه تان باشد، مریضی یا کسالت جسمی یا روحی است که ممکن است برای مدت کوتاه یا بلند عارض شخص شود.

🔮 مرداد
♦️ 4 خشت ♦️
مورد تعریف و تمجید و ستایش اطرافیان و معشوقه تان قرار می‌گیرید./ از کارهای شما قدردانی به عمل می‌آید که این موضوع باعث خشنودی شما خواهد شد.

🔮 شهریور
❤️ شاه دل ❤️
باید به خصلت فردگرایی و بی توجهی به جمع پایان دهید؛ زیرا این ویژگی موجب دردسرهایی برایتان می شود./ با یک هدیه کوچک دل کسی را که آزرده کردید، به دست آورید./ آرزوی بزرگی در سر دارید که به زودی مقدمات برآورده شدن آن فراهم می‌شود.

 

🔮 مهر
♦️سرباز خشت ♦️
شکست و ناکامی زودگذر/ عدم موفقیت در کارها یا در شغل/ به طول انجامیدن یک برنامه خاص برای رسیدن به هدفی مشخص./ حالت افسردگی و نومیدی موقت از کار یا شخصی خاص.

🔮 آبان
♣️ 2 خاج ♣️
رازدار باشید./ اسرار خود و زندگی خود را به کسی بازگو نکنید، در غیر این‌صورت باید مراقب سوء‌استفاده‌های اشخاص سودجو باشید.

🔮 آذر
♠️ شاه پیک ♠️
بی‌حوصلگی / خستگی جسمی و روحی ناشی از تلاش و زحمت‌های زیاد روزانه یا مشکلات کاری / خستگی ناشی از تنش‌های روحی و فشار‌های عصبی.

🔮 دی
❤️ 7 دل ❤️
دیدار و ملاقاتی عاشقانه/ دیدار با فردی که به او عشق می‌ورزید و دائماً به یاد او هستید، همراه با شادی‌های فراروان قلبی ، احساسی و …

🔮 بهمن
♠️ 9 پیک ♠️
عدم حضور و Absence of love غیبت عشق شما یا یکی از اعضای خانواده برای مدتی به دلیل رفتن به یک میهمانی، سفر یا جهت انجام کار و مأموریتی خاص.

🔮 اسفند
♣️ بی بی خاج ♣️
پیشرفت و ارتقا در امور موردنظر/ تلاش و کوشش پی‌گیر و مستمر شما با موفقیتی بسیار عالی همراه خواهد بود/ در زمینه مسائل احساسی نیز شادمان می شوید.

 

Weekly Coffee Horoscope and Romance News Week 3 Spring 00


برچسبها: ،

مطالب داغ چند روز گذشته