فرشتگان

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

مهم نیست که فردا چی می شه
مهم اینه که امروز…
دوستت_دارم!!!
مهم نیست فردا کجایی
مهم اینه هر جا باشی …
#دوستت_دارم!!!
مهم نیست قسمت چیه
مهم اینه قسمت شد…
#دوستتداشتهباشم!!!
مهم اینه…
#تاابددوستت_دارم!!!♥

 

در این بخش از مجله تفریحی سرگرمی نازوب تکست و عکس نوشته عاشقانه Romantic photo post مخصوص پروفایل گرداوری کرده ایم. با ما همراه باشید.

 

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه

 

من از قبل “باخته” بودم
“مچ انداختن”
بهانه ای بود؛
برای گرفتن دوباره ی “دست تو”

 

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

 

عشق یعنی طوری نگاهت می کنم
که انگار تنها آدم دنیا هستی !

Love means I look at you that way
As if you are the only person in the world!

 

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

 

بهانه هم اگر می گیری …
بهانه ی مرا بگیر !
من تمام خواستن را وجب کرده ام
هیچکس
هیچکس به اندازه من
عاشق تو و بهانه هایت نیست !

 

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

کجای چهار فصل نام تو می گنجد . . .؟
رویش از توست
بهار، بهانه، باران هم !
تو …
فصل پنجم شاعرانه های منی …!

 

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

هیس !!! ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ …
من ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

 

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

“ع ش ق”
واژه ی غریبیست عشق…
لحظه ای آبادت می سازد، لحظه ای ویران!
لحظه ای پادشاهی، لحظه ای گدا
پر است از فراز و نشیب، دوری و نزدیکی
تضاد و تفاهم، شک و یقین…
عجیب قدرتمند است و جادو می کند!
خانه ات آباد، ویرانگر لحظه هایم
برقرار باشی در دلم تا همیشه
ای فاتح شبهای با تو بودنم
… ای عشق…

 

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

امروز حرفهایم آنقدر شیرین است
که فکر میکنم …
در دهان من تو لب وا کرده ای !

Today my words are so sweet
Which I think …
You put your lips in my mouth!

 

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

 

گاه می توان تمام زندگی رادرآغوش گرفت…
فقط کافیست…
تمام زندگیت..
یک نفر باشد!

Sometimes you can hug your whole life …
Just enough …
Your whole life ..
Be one!

 

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

 

لحظه هایم مـــال تــو ..
بـه قیمت صـفر ” تومن”
همین که
“تـــو” کنـــار “مـن” باشی

 

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

ثروتمـندترین انساـم ..

مرخصی ندارد
حتی وقت استراحت ندارد
حقوق و مزایا ندارد
بیمه ندارد
ترفیع و پست و مقام ندارد
استعفا یا اخراج شدن ندارد
بازنشستگی و از کار افتادگی هم ندارد
با این حال دوست داشتنی‌ ترین شغل دنیاست، عاشق تو بودن !

 

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

 

زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم
دوست داشتن تــــــــــــــــــــــو …

 

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

 

تمام ترانه هایم ترنم یاد توست
وتمام نفسهایم خلاصه در نفسهای توست
ای زلال تر از باران…..
وپاکتر از آیینه ؛به وجود پر مهر تو می بالم……
وتو را آن گونه که میخواهی دوست دارم..
ای مهربان پرنده خیالم
با یاد تو؛به اوج آسمانها پر خواهد گشود…
وزیباییت را به رخ فرشتگان خواهد گشود
تبسمی از تو کافیست که از هیچ به همه چیز برسم…

 

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

 

من این شب زنده داری را دوست دارم
من این پریشانی را دوست دارم
بغض آسمان دلتنگی را دوست دارم
گذشت و دلم عاشق شد ، بیشتر گذشت و دلم دیوانه ات شد من این دیوانگی را دوست دارم
چه بگویم از دلم ، چه بگویم از این روزها ، هر چه بگویم ، این تکرار لحظه های با تو بودن را دوست دارم
بی قرارم ، ساختم با دوری ات ، نشستم به انتظار آمدنت ، من این انتظارها و بی قراریها را دوست دارم
چونکه تو را دارم ، چون به عشق تو بی قرارم، به عشق تو اینجا مثل یک پرنده ی گرفتارم
به عشق تو نشسته ام در برابر غروب ، این غروب را با تمام تلخی هایش دوست دارم
من این نامهربانی هایت را دوست دارم ، هر چه سرد باشی با دلم، من این سرمای وجودت را نیز دوست دارم
من این بی محبتی هایت را دوست دارم ، هر چه عذابم دهی ، من آزار و اذیتهایت را دوست دارم
هر چه با دلم بازی کنی ، من این بازی را دوست دارم
مرا در به در کوچه پس کوچه های دلت کردی ، من این در به دری را دوست دارم
مرا نترسان از رفتنت ، مرا نرجان از شکستنت ، بهانه هم بگیری برایم ، بهانه هایت را دوست دارم
من این اشکهایی که میریزد از چشمانم را دوست دارم ، آن نگاه های سردت را دوست دارم
بی خیالی هایت را دوست دارم ، اینکه نمیایی به دیدارم هم بماند،غرورت را نیز دوست دارم….
تو یک سو باشی و تمام غمهای دنیا هم همان سو، من تو را با تمام غمهایت دوست دارم….
هر چه بگویی دوست دارم ، هر چه باشی دوست دارم ، مرا دوست نداشته باشی ، من دوستت دارم
من این ابر بی باران را دوست دارم ، من این کویر خشک و بی جان را دوست دارم، این شاخه خشکیده و بی گل را دوست دارم ، من اینجا و آنجا همه جا را با تو دوست دارم….
من این شب زنده داری را دوست دارم
اگر با تو بودن خطا است و من گناهکار ،من گناه کردن را با تو دوست دارم…
بی مهری هایت به حساب دلم ، اشکهایم را که در می آوری نیز به حساب چشمانم من این حساب اشتباه را دوست دارم….

 

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

 

همه جا عشق تو ( متن عاشقانه )

قلبم را دادم به تو که عشق منی ، با تو آمدم، آمدم تا جایی که تو میخواهی، با تو می آیم ، می آیم به هر جا که بروی ، با تو میروم ، میروم هر جا که بروی….
همه جا با توام ، نیست جایی که بی تو باشم ، نیست هوایی که بی تو نفس کشیده باشم
نیست یادی در قلبم جز یاد تو ، نیست مهری جز مهر تو در دلم
چشمانم هنوز غرق نگاه زیبای تواند، آنچه پنهان است در پشت نگاهت دنیای عاشقانه من است
همه جا با توام ، آنجا و اینجا در قلبم ، اینجا و آنجا در قلبت ، می تابم و و میتابی ، میمانم و میمانی، میدانم و میدانی که چقدر هم تو مرا دوست داری ، هم من دیوانه توام…
چه خوب میفهمی در دلم چی میگذرد ، چی خوب معنا میکنی نگاهم را ، چه عاشقانه میشنوی حرفهایم را
پاسخ دل گرفته ام را با عشق میدهی، وقتی دلتنگم ، خبر داری از دل تنگم ، وقتی تشنه دیدارم ، سیراب میکنی مرا عشقم
همه جا با همیم ، نیست جایی که بی تو باشم ، نیست راهی که بی تو رفته باشم…
همه جا خاطره ، همه جا عشق ، همه جا عطر حضور تو ، جایی نیست که نباشد عطر نفسهای تو
همه جا خاطره ، جایی نیست که نمانده باشد یادی از تو….
تویی که جان داده ای به تنم و این یاد تو است که نفس میدهد به این تنی که روحش در وجود تو است
روح عشق در وجودمان، این است روزهای زندگی مان ، با عشق روزمان شب میشود و با یاد هم شبهایمان را سر میکنیم…
همه جا با توام ، تو اینجا همیشه در قلبمی و من آنجا باز هم به عشقت نفس میکشم…

 

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

 

برای عاشق شدن
نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،
برای عاشق شدن
باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !

 

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

 

چرخی بزن و رقص کنان شور به پا کن

خورشید منی، ولوله کن، نور به پا کن

صبح است، بیا تا غزل عشق بخوانیم

معشوق و لب و باده و ماهور به پا کن

 

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

 

ترکیب‌ های زیبا را همیشه دوست داشتم

مثل گل‌ سر سرخ و موهای سیاهت

مثل دامن گل‌ دار و شعر قدم‌ هایت

مثل اسم ساده‌ من و آهنگ صدایت

مثل آغوش من و تمامت…!

 

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

 

جهانم

سرزمين دستان توست

كه نسيم آرامشش

می‌ پيچد لای موهايم

موهايم تاب بر می‌ دارد

موج می‌ گيرد

طوفان می‌ شود

و دلی در آغوش اين سرزمين

خودش را دار می‌ زند

 

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

 

و ناگهان تو شدی

همه چیزی که من بهش اهمیت میدم …

And suddenly you are

Everything I care about…

 

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

 

من عاشق چشمت شدم

نه عقل بود و نه دلی

چیزی نمیدانم از این

دیوانگی و عاقلی …

 

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

 

پُر نقش تر از فرش دلم

بافته ای نیست

از بس که گره زد به گره

حوصله ها را …

 

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

 

دوست داشتنت بهانه ایست

تا در ایوان بنشینم،

و قطره های باران را؛

با وسواس کودکانه ای بشمارم

که وقتی می گویم

به اندازه ی باران دوستت دارم

مبادا کم گفته باشم

 

جدیدترین تکست و عکس نوشته عاشقانه و خاص پروفایل

 

دانلود آهنگ خاص و عاشقانه شاه بیت آرش & مسیح

عکس های عاشقانه و احساسی من حسودم/ استوری و پروفایل

دل نوشته و عکس پروفایل دپ و عاشقانه/ تکست

 

The latest text and photos of romantic and special profile posts


برچسبها:

laghari
بیوگرافی هنرمندان