فرشتگان

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

و باز فال گرفتم برای چشم قشنگ ات  🌹 تمام بیت به بیت اش حدیث و راز و معماست/ And I got divination again for your beautiful eyes

دلم گرفته برایت چقدر فاصله اینجاست 🌹 بیاببین که دلم چقدر یکه و تنهاست

فدای ناز دو چشمت همیشه چشم به راهم 🌹 خدا کند که بیایی که دیدن تو چه زیباست

همیشه غرق سکوتم I am always drowning in silence همیشه غرق دعایم 🌹 بیاامید دلم شو که غرق شور و تمناست

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

تاروت سه کارتی فروردین

کارت مرگ

در این کارت مرگ را میبینیم که سوار بر اسب سفید و زیبایی ست و یک پرچم سیاه با نقش و نگاری سفید را در دست دارد. او زره به تن دارد که نشانگر این است که هیچ کس نمیتواند مرگ را شکست دهد. مرگ را به عنوان یکی از ترسناکترین کارت های تاروت میشناسند که این بسیار باور نادرستی است.

کارت مرگ نشان میدهد که یکی از مراحل مهم زندگی شما در حال اتمام است و یک مرحله جدید در شرف آغاز است. شما باید یک در را ببندید تا در تازه ای به روی شما باز شود. گذشته باید پشت سر شما باقی بماند تا بتوانید انرژی خود را بر روی چیزهایی که پیش روی شما قرار گرفته اند متمرکز کنید.
معنای دیگر این کارت این است که شما وارد یک تغییر عمده، انتقال یا تحول خواهید شد.

 

این کارت مربوط به حال است:

کارت ماه
در دو طرف مسیر یک گرگ و سگ دیده میشوند که نمایانگر طبیعت حیوانی ما هستند که یکی متمدن و اهلی و دیگری وحشی است و برج های رو به روی هم در دو طرف مسیر نیز، نشانی از نیروهای خوب و بد هستند و شباهت این دو برج به یکدیگر به دشوار بودن شناخت تمایز بین این دو نیرو برای ما اشاره دارد.
کارت ماه میتواند نماد تصورات شما باشد که سرانجامی خوب برای شما دارند. مسیری را آغاز میکنید که از آن مطمئن نیستید. نور ماه برای شما وضوح و شناخت را به ارمغان می آورد و شما باید اجازه دهید شهودتان شما را در این تاریکی راهنمایی کند.

این کارت مربوط به آینده است:

کارت درویش

درویش در جستجوی علمی است که در درون خویش قرار دارد. او سرگردانی تنها در مسیر شب است و به دنبال چیزی است که تنها به کمک دوره ای طولانی از تنهایی و خلوت و گوش سپردن به صدای درونی به آن میرسد. برای شنیدن این نوای درونی، او باید از جمعیتی که صداها و خواسته های آن ها تهدیدی برای رسیدن به هدفش است، دوری کند. او قدم در راه تاریک ناشناخته ها میگذارد و تنها با نور کم سوی ستاره شمالی به سمت مقصد که خانه اش -خودش- است همراهی میشود.
شما در حال حاضر احساس میکنید باید مدتی را تنها باشید، هرگز از عملی کردن این تصمیم نترسید، چراکه این تنهایی میتواند به شما کمک کند. کارت درویش همچنین میتواند به معنای حضور شخصی باشد که به زودی وارد زندگیتان میشود و راهنما و مشاور مورد اعتمادی برای شما خواهد بود.

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

 

تاروت سه کارتی اردیبهشت

کارت شیطان

شیطان در این کارت به شناخته شده ترین شکل آن که نیمی بز و نیمی انسان است و به اصطلاح بافومت نامیده میشود به نمایش در آمده است. یک زن و مرد برهنه به آن زنجیر شده اند تا نشان دهد بر روی آن ها حکومت دارد.مرد و زن هر دو دارای شاخ هستند که این نشان میدهد هرچه آن ها زمان بیشتری را با شیطان صرف کنند، انسانیت خود را از دست خواهند داد. شکل قرار گرفتن زنجیرها در تصویر به گونه ای است که انگار شیطان آن ها را به اسارت خود در اورده است.
شیطان در تاروت بدین معناست که شما در زندگی خود احساس بستگی، پوچی و عدم تحقق خواسته های خود را دارید.

 

این کارت مربوط به حال است:

کارت برج

کارت برج یک ساختمان بلند را در بالای کوهی نشان میدهد.برج نمادی از نوعی جاه طلبی است که در جایی نادرست ساخته شده است. برج باید نابود شود تا راه های قدیمی را پاکسازی و مسیر را برای اتفاقات تازه باز کند. برج نشان دهنده تغییر در رادیکال ترین و مهم ترین شکل آن است، به همین دلیل است که کارت از نظر بصری بسیار ناخوشایند به نظر میرسد. اما معنای واقعی کارت لزوماً ترسناک یا شوم نیست چراکه پیام نهفته در قلب این کارت، تغییرات اساسی و پیشگامانه است.
راه های قدیمی دیگر مفید نیستند و شما باید مجموعه جدیدی از باورها، ارزش ها و فرایند ها را به جای آن ها قرار دهید. مثبت باشید، وقت آن است پایه های گذشته را با چیزی که واقعی تر است جایگزین کنید و منتظر چیزهای بهتری در آینده باشید.

 

این کارت مربوط به آینده است:

کارت ملکه

کارت ملکه تصویر یک زن نشسته بر روی تخت را نشان میدهد. از طبیعت فراوانی که او را احاطه کرده میتوانیم نتیجه بگیریم که این زن نمایانگر مفهوم مادر زمین و الهه باروری است. جهان او توسط ونوس حکمرانی میشود که بدین معناست که زیر سایه ملکه عشق کامل، هماهنگی، باروری و زندگی لوکس وجود دارد. ملکه ارتباط با زنانگی را به ما نشان میدهد، زنانگی میتواند همراه با باروری، تجلی، خلاقیت و پروش در میان جنبه های بسیار دیگر باشد. بنابراین، کارت ملکه به شما میگوید با زیبایی پیوند داشته باشید و خوشبختی را به زندگی خود بیاورید.

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

تاروت سه کارتی خرداد

کارت برج

کارت برج یک ساختمان بلند را در بالای کوهی نشان میدهد.برج نمادی از نوعی جاه طلبی است که در جایی نادرست ساخته شده است. برج باید نابود شود تا راه های قدیمی را پاکسازی و مسیر را برای اتفاقات تازه باز کند. برج نشان دهنده تغییر در رادیکال ترین و مهم ترین شکل آن است، به همین دلیل است که کارت از نظر بصری بسیار ناخوشایند به نظر میرسد. اما معنای واقعی کارت لزوماً ترسناک یا شوم نیست چراکه پیام نهفته در قلب این کارت، تغییرات اساسی و پیشگامانه است.
راه های قدیمی دیگر مفید نیستند و شما باید مجموعه جدیدی از باورها، ارزش ها و فرایند ها را به جای آن ها قرار دهید. مثبت باشید، وقت آن است پایه های گذشته را با چیزی که واقعی تر است جایگزین کنید و منتظر چیزهای بهتری در آینده باشید.

 

این کارت مربوط به حال است:

کارت ماه

در دو طرف مسیر یک گرگ و سگ دیده میشوند که نمایانگر طبیعت حیوانی ما هستند که یکی متمدن و اهلی و دیگری وحشی است و برج های رو به روی هم در دو طرف مسیر نیز، نشانی از نیروهای خوب و بد هستند و شباهت این دو برج به یکدیگر به دشوار بودن شناخت تمایز بین این دو نیرو برای ما اشاره دارد.
کارت ماه میتواند نماد تصورات شما باشد که سرانجامی خوب برای شما دارند. مسیری را آغاز میکنید که از آن مطمئن نیستید. نور ماه برای شما وضوح و شناخت را به ارمغان می آورد و شما باید اجازه دهید شهودتان شما را در این تاریکی راهنمایی کند.

این کارت مربوط به آینده است:

کارت قضاوت
این کارت تصوری که از داوری روز قیامت وجود دارد را به شکل های مخنلف برگرفته از افسانه ها و اساطیر گوناگون به تصویر میکشد. تصویر روی کارت شامل مردان، زنان و کودکانی ست که از گور برخواسته اند تا به صدای شیپور جبرئیل پاسخ دهند. بازوان گشوده شده آن ها نشانگر آمادگی آن ها برای قضاوت به وسیله هستی است.

آن ها قرار است به زودی با خالق خود دیدار کنند تا اعمالشان مورد ارزیابی قرار گیرد و دریابند باقی عمر ابدی خویش را در کجا سپری خواهند کرد: در بهشت یا در جهنم؟ امواج سهمگین در پس زمینه تصویر نشان میدهد که این قضاوت اجتناب ناپذیر است و این داوری نهایی انسان ها خواهد بود.
این داوری توسط پلوتو که به عنوان خدای دنیای مردگان شناخته میشود، به پیش خواهد رفت. در این کارت انعکاسی از مرگ وجود دارد که به دو معنی است، اول نشان میدهد که همه چیز رو به پایان است و سپس به ما میگوید یک شروع تازه در راه است.

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

تاروت سه کارتی تیر

کارت درویش

درویش در جستجوی علمی است که در درون خویش قرار دارد. او سرگردانی تنها در مسیر شب است و به دنبال چیزی است که تنها به کمک دوره ای طولانی از تنهایی و خلوت و گوش سپردن به صدای درونی به آن میرسد. برای شنیدن این نوای درونی، او باید از جمعیتی که صداها و خواسته های آن ها تهدیدی برای رسیدن به هدفش است، دوری کند. او قدم در راه تاریک ناشناخته ها میگذارد و تنها با نور کم سوی ستاره شمالی به سمت مقصد که خانه اش -خودش- است همراهی میشود.
شما در حال حاضر احساس میکنید باید مدتی را تنها باشید، هرگز از عملی کردن این تصمیم نترسید، چراکه این تنهایی میتواند به شما کمک کند. کارت درویش همچنین میتواند به معنای حضور شخصی باشد که به زودی وارد زندگیتان میشود و راهنما و مشاور مورد اعتمادی برای شما خواهد بود.

 

این کارت مربوط به حال است:

کارت به دار آویخته

مردی که به دار آویخته شده میداند موقعیت فعلی او فداکاری است که باید انجام دهد تا قدم به جلو بردارد – چه به عنوان توبه برای اشتباهات گذشته چه به عنوان یک قدم محاسبه شده رو به عقب برای هموار کردن مسیر پیش رو. وضعیت وارونه او میتوانید نمایانگر احساسات کسانی باشد که در یک مسیر معنوی قدم میگذارند و دنیا را به شکل متفاوتی نظاره میکنند.
به طور کلی این کارتی است که نشانگر انتظار، تعلیق و توقف است. این کارت به شما میگوید، شاید برای رسیدن به موفقیت باید کارهای بیشتری انجام دهید یا تا رسیدن فرصت مناسب صبر کنید.

 

این کارت مربوط به آینده است:

کارت ارابه
کارت ارابه در تاروت کبیر به غلبه بر چالش ها و پیروز شدن با حفظ کنترل بر محیط اطراف اشاره دارد. این کنترل و سلطه کامل در کنار اعتماد به نفس به ارابه ران اجازه میدهد تا در هر موقعیتی پیروز شود. استفاده از قدرت و اراده در غلبه بر موانع موجود در مسیر شما نقشی حیاتی ایفا میکند.

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

تاروت سه کارتی مرداد

 

این کارت مربوط به گذشته است:

کارت پاپ اعظم

کارت تاروت کبیر پاپ اعظم بسیار پیرو سنت و رسومات است و نشان می دهد که شما تمایل دارید تا روندی قانونی را طی کنید و در مرزهای متعارف رسم و رسوماتی که درست است قدم بردارید. بنابراین به جای نوآوری و پیمودن مسیر های جدید شما با سیستم ها و اعتقادی که از پیش وجود داشتند سازگاری خواهید داشت.
کارت پاپ اعظم نشان میدهد، برای شما بهتر است که به دنبال ساختار های اجتماعی سازمان یافته شده که قوانین خود را دارند باشید.

این کارت مربوط به حال است:

کارت ستاره

کارت ستاره امید، نیروی جدید و قدرت برای ادامه زندگی را به ارمغان می آورد. به یاد داشته باشید که هرچیزی که برای دستیابی به خواسته هایتان نیاز دارید در درونتان وجود دارد و تنها چیزی که کم دارید، شجاعت است. رو به رو شدن با این کارت پیامی برای شماست که باید ایمان داشته باشید، زیرا عالم هستی به شما برکت خواهد داد و همه آن چیزی که نیاز دارید را به شما هدیه خواهد داد.
معنای این کارت این است که شما از یک چالش مهیب و هولناک در زندگی خود عبور کرده اید و موفق شده اید بدون از دست دادن امید، آن را پشت سر بگذارید.

 

این کارت مربوط به آینده است:

 

کارت کیمیاگر
کارت کیمیاگر، یکی دیگر از کارت های پر نماد تاروت است، شخصیت مرکزی این کارت کسی که با یک دست به آسمان اشاره دارد، درحالیکه دست دیگرش زمین را نشانه گرفته که به عبارت هرچه بالا هست، پایین نیز هست اشاره دارد.

این عبارتی نسبتا پیچیده است، اما خلاصه آن این است که زمین انعکاسی از آسمان است، دنیای بیرونی، درون را نشان میدهد، عالم صغیر نشانگر گیتی و عالم کبیر است و در نهایت زمین خدا را بازتاب میکند. در اینجا میتوان اینطور تفسیر کرد که جادوگر سمبلی از حرکت بین جهان بالا و جهان انسان ها است.
کارت کیمیاگر نشانگر اراده خالص است. اکنون به زمان تصمیم گیری و استفاده از فرصت های خود رسیده اید و هرگونه سستی میتواند منجر به از دست رفتن فرصت ساخت بهترین نسخه از شما شود.

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

تاروت سه کارتی شهریور

کارت امپراطور
معنای کلی امپراطور درباره کنترل کردن است که در اینجا به معنای اقتدار، قانون، تشکیلات و پدرانگی نیز میباشد. امپراطور نماینده یک شخص متفکر و استراتژیک است که طرح هایی میچیند که باید ثمر دهند. او نمادی از مردانگی است، یک شخصیت پدرانه که ساختار، قوانین و سیستم ها را ایجاد میکند و دانش را به ارمغان می آورد.
کارت امپراطور در تاروت، بدین معناست که فرصتی برای رشد و پیشرفت در اهدافی که برای خود تعیین کرده اید در اختیارتان قرار میگیرد. تا زمانیکه مانند امپراطور منطقی و استراتژیک به دنبال اهدافتان باشید، آینده ای موفق در انتظار شما خواهد بود.

 

این کارت مربوط به حال است:

کارت به دار آویخته

مردی که به دار آویخته شده میداند موقعیت فعلی او فداکاری است که باید انجام دهد تا قدم به جلو بردارد – چه به عنوان توبه برای اشتباهات گذشته چه به عنوان یک قدم محاسبه شده رو به عقب برای هموار کردن مسیر پیش رو. وضعیت وارونه او میتوانید نمایانگر احساسات کسانی باشد که در یک مسیر معنوی قدم میگذارند و دنیا را به شکل متفاوتی نظاره میکنند.
به طور کلی این کارتی است که نشانگر انتظار، تعلیق و توقف است. این کارت به شما میگوید، شاید برای رسیدن به موفقیت باید کارهای بیشتری انجام دهید یا تا رسیدن فرصت مناسب صبر کنید.

 

این کارت مربوط به آینده است:

کارت برج

کارت برج یک ساختمان بلند را در بالای کوهی نشان میدهد.برج نمادی از نوعی ambition جاه طلبی است که در جایی نادرست ساخته شده است. برج باید نابود شود تا راه های قدیمی را پاکسازی و مسیر را برای اتفاقات تازه باز کند. برج نشان دهنده تغییر در رادیکال ترین و مهم ترین شکل آن است، به همین دلیل است که کارت از نظر بصری بسیار ناخوشایند به نظر میرسد. اما معنای واقعی کارت لزوماً ترسناک یا شوم نیست چراکه پیام نهفته در قلب این کارت، تغییرات اساسی و پیشگامانه است.
راه های قدیمی دیگر مفید نیستند و شما باید مجموعه جدیدی از باورها، ارزش ها و فرایند ها را به جای آن ها قرار دهید. مثبت باشید، وقت آن است پایه های گذشته را با چیزی که واقعی تر است جایگزین کنید و منتظر چیزهای بهتری در آینده باشید.

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

تاروت سه کارتی مهر

کارت ارابه

کارت ارابه در تاروت کبیر به غلبه بر چالش ها و پیروز شدن با حفظ کنترل بر محیط اطراف اشاره دارد. این کنترل و سلطه کامل در کنار اعتماد به نفس به ارابه ران اجازه میدهد تا در هر موقعیتی پیروز شود. استفاده از قدرت و اراده در غلبه بر موانع موجود در مسیر شما نقشی حیاتی ایفا میکند.
پیام کلیدی این کارت برای شما این است که باید تمرکز، اعتماد به نفس و عزم خود را در طول مسیری که پر از پیچ خوردگی و انحراف است، حفظ کنید. جسارت و اعتماد به نفس شما در نهایت تضمین خواهد کرد که به آنچه که باید، میرسید.

 

این کارت مربوط به حال است:

کارت چرخ اقبال

چرخ اقبال یکی از نمادین ترین کارت های تاروت است و پر از نشانه هایی است که هر کدام معنای خاص خود را دارند. موجودات مختلفی نظیر فرشته، عقاب، گاو و شیر نیز چهارگوشه چرخ را احاطه کرده اند که به چهار نشانه ثابت منطقه البروج یا زودیاک یعنی برج اسد، برج ثور، برج عقرب و برج دلو اشاره دارند. چرخ اقبال همیشه در حال چرخش است و زندگی از لحظات خوب و بد ساخته شده و ما کنترلی بر روی این چرخه نداریم. این مسئله ای است که پادشاهان و کارگران هر دو تحت تاثیر آن قراردارند و هیچ فردی بر روی زمین نمیتواند از سرنوشت خود و آنچه که برای او مقدر شده اجتناب کند.
ممکن است اینگونه تصور کنید که اکنون در بالا یا پایین چرخه اقبال خود هستید اما به یاد داشته باشید وضعیت کنونی شما برای مدت طولانی دوام نخواهد داشت و این چرخه همواره درحال حرکت است.

 

این کارت مربوط به آینده است:

کارت چرخ اقبال

چرخ اقبال یکی از نمادین ترین کارت های تاروت است و پر از نشانه هایی است که هر کدام معنای خاص خود را دارند. موجودات مختلفی نظیر فرشته، عقاب، گاو و شیر نیز چهارگوشه چرخ را احاطه کرده اند که به چهار نشانه ثابت منطقه البروج یا زودیاک یعنی برج اسد، برج ثور، برج عقرب و برج دلو اشاره دارند. چرخ اقبال همیشه در حال چرخش است و زندگی از لحظات خوب و بد ساخته شده و ما کنترلی بر روی این چرخه نداریم. این مسئله ای است که پادشاهان و کارگران هر دو تحت تاثیر آن قراردارند و هیچ فردی بر روی زمین نمیتواند از سرنوشت خود و آنچه که برای او مقدر شده اجتناب کند.
ممکن است اینگونه تصور کنید که اکنون در بالا یا پایین چرخه اقبال خود هستید اما به یاد داشته باشید وضعیت کنونی شما برای مدت طولانی دوام نخواهد داشت و این چرخه همواره درحال حرکت است.

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

تاروت سه کارتی آبان

کارت امپراطور

معنای کلی امپراطور درباره کنترل کردن است که در اینجا به معنای اقتدار، قانون، تشکیلات و پدرانگی نیز میباشد. امپراطور نماینده یک شخص متفکر و استراتژیک است که طرح هایی میچیند که باید ثمر دهند. او نمادی از مردانگی است، یک شخصیت پدرانه که ساختار، قوانین و سیستم ها را ایجاد میکند و دانش را به ارمغان می آورد.
کارت امپراطور در تاروت، بدین معناست که فرصتی برای رشد و پیشرفت در اهدافی که برای خود تعیین کرده اید در اختیارتان قرار میگیرد. تا زمانیکه مانند امپراطور منطقی و استراتژیک به دنبال اهدافتان باشید، آینده ای موفق در انتظار شما خواهد بود.

 

این کارت مربوط به حال است:

کارت چرخ اقبال

چرخ اقبال یکی از نمادین ترین کارت های تاروت است و پر از نشانه هایی است که هر کدام معنای خاص خود را دارند. موجودات مختلفی نظیر فرشته، عقاب، گاو و شیر نیز چهارگوشه چرخ را احاطه کرده اند که به چهار نشانه ثابت منطقه البروج یا زودیاک یعنی برج اسد، برج ثور، برج عقرب و برج دلو اشاره دارند. چرخ اقبال همیشه در حال چرخش است و زندگی از لحظات خوب و بد ساخته شده و ما کنترلی بر روی این چرخه نداریم. این مسئله ای است که پادشاهان و کارگران هر دو تحت تاثیر آن قراردارند و هیچ فردی بر روی زمین نمیتواند از سرنوشت خود و آنچه که برای او مقدر شده اجتناب کند.
ممکن است اینگونه تصور کنید که اکنون در بالا یا پایین چرخه اقبال خود هستید اما به یاد داشته باشید وضعیت کنونی شما برای مدت طولانی دوام نخواهد داشت و این چرخه همواره درحال حرکت است.

 

این کارت مربوط به آینده است:

کارت ملکه

کارت ملکه تصویر یک زن نشسته بر روی تخت را نشان میدهد. از طبیعت فراوانی که او را احاطه کرده میتوانیم نتیجه بگیریم که این زن نمایانگر مفهوم مادر زمین و الهه باروری است. جهان او توسط ونوس حکمرانی میشود که بدین معناست که زیر سایه ملکه عشق کامل، هماهنگی، باروری و زندگی لوکس وجود دارد. Queen of Relationships with Femininity ملکه ارتباط با زنانگی را به ما نشان میدهد، زنانگی میتواند همراه با باروری، تجلی، خلاقیت و پروش در میان جنبه های بسیار دیگر باشد. بنابراین، کارت ملکه به شما میگوید با زیبایی پیوند داشته باشید و خوشبختی را به زندگی خود بیاورید.
کارت ملکه همچنین میتواند نشانه تولد یک ایده، کسب و کار یا پروژه جدید در زندگی شما باشد که میتواند نتیجه ای موفقیت آمیز داشته باشد.

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

تاروت سه کارتی آذر

کارت به دار آویخته

مردی که به دار آویخته شده میداند موقعیت فعلی او فداکاری است که باید انجام دهد تا قدم به جلو بردارد – چه به عنوان توبه برای اشتباهات گذشته چه به عنوان یک قدم محاسبه شده رو به عقب برای هموار کردن مسیر پیش رو. وضعیت وارونه او میتوانید نمایانگر احساسات کسانی باشد که در یک مسیر معنوی قدم میگذارند و دنیا را به شکل متفاوتی نظاره میکنند.
به طور کلی این کارتی است که نشانگر انتظار، تعلیق و توقف است. این کارت به شما میگوید، شاید برای رسیدن به موفقیت باید کارهای بیشتری انجام دهید یا تا رسیدن فرصت مناسب صبر کنید.

 

این کارت مربوط به حال است:

کارت ابله

کارت ابله با عدد 0 شماره گذاری شده است که نشان دهنده پتانسیل بی نهایت است. هنوز شخصیت فرد ابله شکل نگرفته و او نمادی از بی گناهی است. سفری که پیش رویش قرار دارد شخصیت او را شکل خواهد داد. . او یک زندگی ساده را دنبال میکند، هیچ نگرانی ای ندارد و به نظر نمیرسد با اینکه نمیداند چه چیزی پیش رویش قرار دارد مشکلی داشته باشد.
کارت ابله، به طور کلی نشان دهنده آغاز یک سفر جدید است، جاییکه شما با آزادی از محدودیت های معمول زندگی رو به رو میشوید. ابله به شما نشان میدهد، هرگز نمیتوانید پیش بینی کنید که چه چیزی در انتظارتان است و فقط میتوانید با لذت به آن خوشامد بگویید.

 

این کارت مربوط به آینده است:

کارت ارابه

کارت ارابه در تاروت کبیر به غلبه بر چالش ها و پیروز شدن با حفظ کنترل بر محیط اطراف اشاره دارد. این کنترل و سلطه کامل در کنار اعتماد به نفس به ارابه ران اجازه میدهد تا در هر موقعیتی پیروز شود. استفاده از قدرت و اراده در غلبه بر موانع موجود در مسیر شما نقشی حیاتی ایفا میکند.
پیام کلیدی این کارت برای شما این است که باید تمرکز، اعتماد به نفس و عزم خود را در طول مسیری که پر از پیچ خوردگی و انحراف است، حفظ کنید. جسارت و اعتماد به نفس شما در نهایت تضمین خواهد کرد که به آنچه که باید، میرسید.

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

تاروت سه کارتی دی

کارت خورشید

کارت خورشید احساس رضایت و خوشبینی را نشان میدهد و نشانه سپیده دم است که پس از تاریکی شب ظاهر میشود.خورشید منبع زندگی در سیاره ما و نشانگر انرژی زندگی است. یک کودک در کارت دیده میشود که با لذت در حال بازی کردن است. این کودک نماد بی گناهی ما است و نشان دهنده خوشبختی ای است که در زمان رو به رو شدن با خود حقیقی به انسان دست میدهد.
کارت خوردشید نشان دهنده موفقیت، فراوانی و درخشندگی است. خورشید، برای همه کسانی که نور آن را دریافت میکنند، قدرت و سر زندگی را به ارمغان می آورد. بنابراین شادی و خوشبختی زیادی به زودی به سمت شما خواهد آمد.

 

این کارت مربوط به حال است:

کارت به دار آویخته

مردی که به دار آویخته شده میداند موقعیت فعلی او فداکاری است که باید انجام دهد تا قدم به جلو بردارد – چه به عنوان توبه برای اشتباهات گذشته چه به عنوان یک قدم محاسبه شده رو به عقب برای هموار کردن مسیر پیش رو. وضعیت وارونه او میتوانید نمایانگر احساسات کسانی باشد که در یک مسیر معنوی قدم میگذارند و دنیا را به شکل متفاوتی نظاره میکنند.
به طور کلی این کارتی است که نشانگر انتظار، تعلیق و توقف است. این کارت به شما میگوید، شاید برای رسیدن به موفقیت باید کارهای بیشتری انجام دهید یا تا رسیدن فرصت مناسب صبر کنید.

 

این کارت مربوط به آینده است:

کارت ماه

در دو طرف مسیر یک گرگ و سگ دیده میشوند که نمایانگر Animal nature طبیعت حیوانی ما هستند که یکی متمدن و اهلی و دیگری وحشی است و برج های رو به روی هم در دو طرف مسیر نیز، نشانی از نیروهای خوب و بد هستند و شباهت این دو برج به یکدیگر به دشوار بودن شناخت تمایز بین این دو نیرو برای ما اشاره دارد.
کارت ماه میتواند نماد تصورات شما باشد که سرانجامی خوب برای شما دارند. مسیری را آغاز میکنید که از آن مطمئن نیستید. نور ماه برای شما وضوح و شناخت را به ارمغان می آورد و شما باید اجازه دهید شهودتان شما را در این تاریکی راهنمایی کند.

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

تاروت سه کارتی بهمن

کارت قدرت

در این کارت یک زن را مشاهده میکنید که با آرامش کامل فک های یک شیر بالغ را گرفته است. اگرچه شیر قدرتمند به نظر میرسد اما زن بر آن حاکم است. با وجود حضور این شیر، زن آرام است و هیچ نشانه ای از پریشانی در وی دیده نمیشود که این نشانه ای از تحت کنترل گرفتن اوضاع در شرایط سخت و خطرناک است.
کارت قدرت در تاروت نشان میدهد که شما در زمان خطر و ناراحتی دارای قدرت درونی و شکیبایی هستید. به عبارت دیگر این کارت میگوید شما از نظر فردی شخصی بسیار صبور و شکیبا هستید که احتمالاً به هر هدفی که در ذهن قرار میدهد، میرسد و انطعاف پذیری در این مسیر کمک ویژه ای به شما میکند.

 

این کارت مربوط به حال است:

کارت به دار آویخته

مردی که به دار آویخته شده میداند موقعیت فعلی او فداکاری است که باید انجام دهد تا قدم به جلو بردارد – چه به عنوان توبه برای اشتباهات گذشته چه به عنوان یک قدم محاسبه شده رو به عقب برای هموار کردن مسیر پیش رو. وضعیت وارونه او میتوانید نمایانگر احساسات کسانی باشد که در یک مسیر معنوی قدم میگذارند و دنیا را به شکل متفاوتی نظاره میکنند.
به طور کلی این کارتی است که نشانگر انتظار، تعلیق و توقف است. این کارت به شما میگوید، شاید برای رسیدن به موفقیت باید کارهای بیشتری انجام دهید یا تا رسیدن فرصت مناسب صبر کنید.

 

این کارت مربوط به آینده است:

کارت کیمیاگر

کارت کیمیاگر، یکی دیگر از کارت های پر نماد تاروت است، شخصیت مرکزی این کارت کسی که با یک دست به آسمان اشاره دارد، درحالیکه دست دیگرش زمین را نشانه گرفته که به عبارت هرچه بالا هست، پایین نیز هست اشاره دارد. این عبارتی نسبتا پیچیده است، اما خلاصه آن این است که زمین انعکاسی از آسمان است، دنیای بیرونی، درون را نشان میدهد، عالم صغیر نشانگر گیتی و عالم کبیر است و در نهایت زمین خدا را بازتاب میکند. در اینجا میتوان اینطور تفسیر کرد که جادوگر سمبلی از حرکت بین جهان بالا و جهان انسان ها است.
کارت کیمیاگر نشانگر اراده خالص است. اکنون به زمان تصمیم گیری و استفاده از فرصت های خود رسیده اید و هرگونه سستی میتواند منجر به از دست رفتن فرصت ساخت بهترین نسخه از شما شود.

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

تاروت سه کارتی اسفند

این کارت مربوط به گذشته است:

کارت عدالت

معنی کارت عدالت، عدل، حقیقت و قانون است. کارت تاروت عدالت نشان می دهد که تصمیم عادلانه گرفته خواهد شد. شما بر اساس آنچه در گذشته انجام داده اید قضاوت خواهید شد و آنچه به وقوع می پیوندد نتیجه کارها و تصمیمات گذشته شما است.
حالا وقت آن رسیده که با خود صادق باشید و بدانید آنچه را که کاشته اید برداشت می کنید، رفتارهای ما بازتاب هایی به دنبال دارند و ما باید نتیجه اعمال گذشته خود را بپذیریم.

این کارت مربوط به حال است:

کارت عشاق

در کارت عشاق، مرد و زن حاضر در تصویر توسط یک فرشته در بالای سرشان محافظت میشوند. این زوج در خانه خود که به نظر میرسد باغ عدن باشد، امن و خوشحال هستند. درخت میوه به همراه ماری پیچیده روی آن در پشت سر زن، اشاره به داستان سقوط بشریت به دست وسوسه و به سمت قلمرو هوس است. فرشته حاضر در این کارت، رافائل فرشته هوا است که دارای یکی از اجزای زودیاک یعنی ماه جوزا (خرداد و تیر) است. هوا با فعالیت ذهنی و ارتباطات همراه است که پایه و اساسی برای یک رابطه سالم به شمار میروند. برکت حضور فرشته به این کارت تعادل و هماهنگی میبخشد که نمادینه ای از یک اتحاد بزرگ و کیهانی بین دو نیروی متضاد است.
معنای اصلی کارت عشاق هماهنگی،جذابیت و کمال در یک رابطه است.

این کارت مربوط به آینده است:

کارت کیمیاگر

کارت کیمیاگر، یکی دیگر از کارت های پر نماد تاروت است، شخصیت مرکزی این کارت کسی که با یک دست به آسمان اشاره دارد، درحالیکه دست دیگرش زمین را نشانه گرفته که به عبارت هرچه بالا هست، پایین نیز هست اشاره دارد. این عبارتی نسبتا پیچیده است، اما خلاصه آن این است که زمین انعکاسی از آسمان است، دنیای بیرونی، درون را نشان میدهد، عالم صغیر نشانگر گیتی و عالم کبیر است و در نهایت زمین خدا را بازتاب میکند. در اینجا میتوان اینطور تفسیر کرد که جادوگر سمبلی از حرکت بین جهان بالا و جهان انسان ها است.
کارت کیمیاگر نشانگر اراده خالص است. اکنون به زمان تصمیم گیری و استفاده از فرصت های خود رسیده اید و هرگونه سستی میتواند منجر به از دست رفتن فرصت ساخت بهترین نسخه از شما شود.

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

پیام فرشتگان الهی با توجه به نشان های خاصی مثل ست و آینه شدن ساعت و اعداد

با توجه به تاریخچهی تفسیر و رمزگشایی اعداد و وظیفه همه ی فرشتگان دیده شدن ناگهانی ست شدن اعداد و زمان پیامی است از طرف کائنات و فرشتگان محافظ ما . و همانطور که در ورایات خوانده ایم همه ی ما انسانها فرشته ی نگهبانی داریم که در این بخش با توجه به ماه تولد پیام های این هفته را به شما می رساند.

فرشته ی فروردین
فرشته آریل Arielle

تجارب روحی و روشن بینانه جدیدی، شخص تو و دیدگاهت را نسبت به جهان تغییر می دهد. اجازه بده موهبت های روحی تو به وسیله یادگرفتن، دعا و نماز خواندن و ژرف اندیشی (مدیتیشن) گسترش یابد. فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل 

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

فرشته ی اردیبهشت
فرشته رایه Raye

در حال حاضر یوگا و فعالیتهای بدنی برای تندرستی و سلامتی و آرامش درونی و رشد روحی تو الزامی و ضروری است.

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

/
فرشته ی خرداد
فرشته آکاشا Akasha

تو یک آموزگار روحانوی هستی: تو قادری به دیگران پند و مشاوره دهی و آنان را کمک کنی تا موهبتهای معنوی و وظایف الهی زندگی خود را بازشناسند.

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

 

فرشته ی تیر
فرشته بتانی Bethany

noteاگر تو خوب مراقب خودت باشی برای همه چیز اکتفا می کند. امروز برای تو اتفاقی که اعصابت را راحت می کند مقدر شده است مانند یک پیام یا یک آبتنی در دریا.

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

فرشته ی مرداد
فرشته اپال Opal

فرزندان تو در زمین و آسمان سعادتمندند. آنها توسط خدا و فرشتگان به خوبی محافظت می شوند.

 

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

فرشته ی شهریور
فرشته آریل Arielle

تجارب روحی و روشن بینانه جدیدی، شخص تو و دیدگاهت را نسبت به جهان تغییر می دهد. اجازه بده موهبت های روحی تو به وسیله یادگرفتن، دعا و نماز خواندن و ژرف اندیشی (مدیتیشن) گسترش یابد.

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

فرشته ی مهر
فرشته بتانی Bethany

noteاگر تو خوب مراقب خودت باشی برای همه چیز اکتفا می کند. امروز برای تو اتفاقی که اعصابت را راحت می کند مقدر شده است مانند یک پیام یا یک آبتنی در دریا.

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

فرشته ی آبان
فرشته لیلا Leila

مدتی را به تنهایی در طبیعت سپری کن. درباره آرزوها و اهدافت تعمق کن. از فرشتگان مدد بخواه که تو را به بینش حقیقی برسانند.

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

فرشته ی آذر
فرشته پاتینسه Patience

اکنون زمان یادگیری و علم و اطلاعات جمع کردن است، از اینکه یک یادگیرنده باشی لذت ببر چراکه علمت در آینده به کار می آید.

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

فرشته ی دی
فرشته ایزابلا Isabella

بله ، الان زمان مناسب برای اقدام جدید است. شما موفق می شوید و نتیجه منطبق بر انتظارات مثبت تو است.

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

فرشته ی بهمن
فرشته آکاشا Akasha

تو یک آموزگار روحانوی هستی: تو قادری به دیگران پند و مشاوره دهی و آنان را کمک کنی تا موهبتهای معنوی و وظایف الهی زندگی خود را بازشناسند.

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

فرشته ی اسفند
فرشته آستارا Astara

تو شایسته بهترین هایی! با امیدها و آرزوهایت به ستاره ها می رسی و هیچ مصالحه و سازشی را نپذیر.

 

فال هفتگی تاروت 3 کارتی و پیام اوراکل هفته 4 فروردین 00-01

 

خط پایانی: دوستان و کاربران عزیز این بخش تنها جهت تقویت Positive energies انرژی های مثبت می باشد از نکات منفی آن بدون توجه رد شوید و سعی کنید همواره مثبت اندیش و با نگرش خوب لحظه هایتان را سپری کنید.و بدانید که هر آنچه فکر کنید زمانی به آن خواهید رسید.

 

Tarot 3 card weekly horoscope and oracle message week 4 April 00-01


برچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان