فرشتگان

فال 6 ماهه مِری تیتِس طبق حرف دوم اسم شناسنامه/ 2

فال 6 ماهه مِری تیتِس طبق حرف دوم اسم شناسنامه/ 2

پیش بینی و طالع بینی در قالب فال بر اساس Interpretation of Mary Tess cards تفسیر کارتهای مری تی تس که ریشه آن مصری است. فال مری تی تس بیشتر بر اساس حروف ابجد اسامی تفسیر می شود.

همانطور که می دانید حروف عربی هر کدام دارای شماره ی عددی خاصی هستند که به آن حروف ابجد می گویند. اینک این فال بر اساس حرف دوم اسم شناسنامه ای شما با حروف (ن، س،خ، د، ک) در این بخش قرار دادیم.

برای مطالعه راحت شما عزیزان حروف را بخش بندی کردیم می توانید برای پیدا کردن و مطالعه طالع بینی خودتان بر اساس حروف اسم شناسنام ایتان روی این لینک (فال و طالع بینی) کلیک کنید و از خواندن Sweet events رویدادهای شیرین شش ماه اول سال لذت ببرید.

 

فال 6 ماهه مِری تیتِس طبق حرف دوم اسم شناسنامه/ 2

 

اطلاعات بیشتر:

طالع بینی مصری مری تی تس: براى برخى صاحبین این طالع مورد توجه بودن تحت نظر کائنات دیده مى شود ، همچون نور افکنى که بر شما تابیده شده و هر کجا که بروید همراه شما مى آید، the fame شهرت و یا Victory پیروزى یکى از نمونه هاى این توجه است مى تواند تعابیر مختلفى داشته باشد و این مختص به سبک زندگى هر کدام از شماست اما این موضوع که مورد توجه انرژى بزرگى هستید بدون تردید مربوط به سبک زندگى شما و وسعت دل و قلب شماست ، در هر حال مبارکتان باشد و در حفظ این راه موفق باشید.

 

تفسیر فال مری تی تس بر اساس حرف دوم اسم شناسنامه ای شما عزیزان

 

ن،س،ف،خ،د،ک

تعدادى از خانم هاى این طالع در رابطه با فردى با موضوعى درگیر شده اید که خیلى کشدار و پیچیده شده است، این موضوع باید خیلى راحت تر پیش مى رفت اما راه مرى تى تس براى شما این است که مجدداً ذهن خود را ریکاورى کنید و در ابتدا از نگاهى دیگر به این شخص فکر کنید، اگر بازهم حستان به این فرد منفى است،

به طور کل پاى این فرد را از نزدیک شدنش به خودتان قطع کنید، اما اگر مردد هستید و نمى دانید که چه بکنید، بهتر است مثبت فکر کنید تا شرایط براى شما تعیین کننده بودن یا نبودن این فرد باشد.

در اطراف شما برخى اتفاقات افتاده که با احساس شما ارتباط مستقیم دارد اما توصیه به شما این است که مسائلى که به شما ارتباط حقیقى ندارند را در فاصله دورترى از ذهن خودتان قرار دهید و اینگونه موارد را به حال خودتان گره نزنید و دردسر هاى زندگى دیگران را وسط زندگى خود نیاورید زیرا شما فردى کاملاً احساسى هستید و در این مورد هم بیشتر شما به فکر دیگران بوده اید تا سایرین نسبت به شما، براى زندگى خودتان ارزش بیشترى قائل شوید.

در آستانه ورود به دوره اى خوب خواهید بود آنچه که مرى تى تس در طالع شما مشاهده مى کند، وجود فرصت هاى طلایى است ، این فرصت ها به زودى براى شما آشکار خواهند شد، نکات مهمى براى بهتر دیدن فرصت ها خواهد بود و یک تعبیر خوب از شرایطى که نزدیکش مى شوید وجود دارد، برداشت درست از این تعبیر مى تواند یک عمر شما را از رفتن راه اشتباه نجات دهد، نازوب، اگر میوه اى که رسیده باشد را به موقع نچینید از درخت خواهد افتاد و در آن زیر حشرات آن را طعمه خود مى کنند به مانند همین فرصت هاى طلایى که در پیش دارید،

 

 

فال 6 ماهه مِری تیتِس طبق حرف دوم اسم شناسنامه/ 2

 

 

اگر دست خود را به سوى آنها دراز نکنید، نه تنها از دست مى روند بلکه مى توانند منجر به سرزنش کردن خودتان و افسوس و نا امیدى شوند.افرادى که در رابطه اى عاطفى نیستند، این نوید داده مى شود که اتفاقات جدیدى با ورود الهه عشق آفرینى (آزیرِس) برایتان خواهد افتاد، باد موافق به سمت شما مى وزد، و این یعنى که شرایط در این رابطه تحت کنترل شما خواهد بود، یک رابطه عمیق و احساسى را تجربه خواهید کرد.

به عشق با چشم همیشه مثبت نگاه نکنید، نه اینکه در رابطه فردى مثبت نباشید منظور این است که رویاپردازى نکنید که همیشه شرایط عاشقانه خواهید داشت، خصلت عشق تلفیق دو حس شادى و ناراحتى است، با چشم حقیقى وارد رابطه خود شوید و در حرف هایتان با فردى که ارتباط خواهید داشت از شعار دادن پرهیز کنید، هرچند آنچه که مرى تى تس مشاهده مى کند، شعار هایى وجود خواهد داشت.

روزهاى 25 این ماه و 4، 8 ماه آینده به ترتیب روزهاى پر مشغله، آرامش با اتفاقى خوب و مناسب براى تخلیه بار انرژى منفى شماست، باید در روز 8 ماه آینده از طریق راهى که آرامتان مى کند، خودتان را از خستگى ها و انرژى هاى منفى موجود در برخى روزها دور کنید و روحتان را آرام کنید.

موضوعى که در طالع این ماه مرى تى تس شما قابل توجه است، این است که شما براى دوستان و آشنایان حکم بهترین مشاور را دارید اما براى موضوعاتى که خودتان با آنها درگیر هستید راه حل درستى ندارید، این اتفاق بارها افتاده و بسیارى از اطرافیان شما نسبت به حرف هاى شما عمل کننده بودند و نتیجه گرفتند، توصیه به شما مى کنیم که بتوانید از طریق خودتان به ایده آل برسید، کمتر وقت خود را صرف دیگران کنید همه چیز مرتب خواهد شد، وقتى شما انرژى درونى خود و همینطور ذهن خود را مشغول پیدا کرده بهترین راه حل براى دیگران مى کنید، انرژى باقى مانده اى براى رسیدگى و دید بهتر براى مسائل مرتبط با خود نخواهید داشت.

 

تعدادى از صاحبین این طالع فردى را بسیار دوست دارید که از سوى او آنطور که مى خواهید عشقى نمى بینید و این موضوع شما را اذیت مى کند و بارها براى اینکه نظر این فرد را جلب کنید دست به راه هاى مختلفى زده اید و آنچه که مرى تى تس در طالع شما مى بیند پدیدار شدن حس نا امیدى است و کمى هم این موضوع بر روى اعتماد به نفس شما تاثیر منفى گذاشته، موضوعى که مهم است:

این مسئله است که شما ایرادى ندارید و نباید ضعف را در خودتان جست و جو کنید بلکه فردى که انتخاب کرده اید دچار نقاط ضعفى است که تا وقتى با او رابطه اى را آغاز نکنید متوجه آن نخواهید شد، اگر زیبایى وجود دارد از جانب نگاه شماست و برخى از اتفاقات در زندگى هستند که زیبایى آنها فقط از دور است و هر چه به آن نزدیک تر مى شوید و دقت مى کنید بهتر مى توانید عیب هاى آن را مشاهده کنید.

 

فال 6 ماهه مِری تیتِس طبق حرف دوم اسم شناسنامه/ 2

 

 

متولد مسرا (اسفند)، بارام هات(مهر) یا اَمشیر (شهریور)

 

یک پیشرفت و ترقی دارید که اگر شاغل هستید در کار یا شغلتان است اگر شاغل نیستید در زندگی شماست یا در درس و تحصیل شماست.

از یک چشم انتظاری بیرون می‌آیید که این انتظار به خاطر برداشته شدن یک قدم است که بیرون می‌آیید. نگرانی زیادی دارید که این نگرانی و استرس به خاطر یک تماس تلفن است و حرفها یا خبرهای تلفنی است که به گوشتان میرسد و خوشحالتان میکند ولی همراه با استرس و دلشوره است.

به خاطر انجام کاری یا در حال حاضر سر دوراهی قرار دارید یا سر دوراهی قرار میگیرید که انجام آن به خودتان بستگی دارد ولی اگر انجام بدهید خیر و مبارک است و این تردید و شک و دودلی شما بیهوده است.

یک دروغ پشت سرتان میگویند یا گفته‌اند که این دروغ به گوشتان میرسد و اعصابتان را خرد میکند و به هم میریزید ولی هر چی در شنیدن این دروغ سکوت کنید و عکس العمل نشان ندهید به نفعتان است.

 

 

فال 6 ماهه مِری تیتِس طبق حرف دوم اسم شناسنامه/ 2

 

 

 متولد هنت هاوج (دی)، بارامودا (آبان) یا فائوفی (اردیبهشت)

 

اگر مجرد هستید در یک شرایط و موقعیت ازدواج یا قرار دارید در حال حاضر یا به زودی قرار میگیرید که خیلی خوب هستند مخصوصا خانم‌های این ماه که مجرد هستند این موقعیت استثنایی برای شماست. ن ا ز و ب سعی کنید که این فرصت را از دست ندهید و روی این فرد بیشتر مکث کنید و بیشتر شناخت داشته باشید و بی گدار و بی مشورت جواب رد به این فرد ندهید و با مشورت و فکر و منطق پیش بروید.

به یک چهاردیواری فکر میکنید و روی این کار و چهاردیواری دلشوره و استرس دارید ولی هر کاری که هست و مربوط به چهاردیواری میشود به نحواحسن جفت و جور میشود و این Absurd stress استرس پوچ است.یک گره از کارهایتان در روزهاى پیش رو برداشته خواهد شد که از شادى اشک شوق خواهید ریخت.

 

 

فال 6 ماهه مِری تیتِس طبق حرف دوم اسم شناسنامه/ 2

 

 

متولد هاتور (خرداد)، هفیفی(بهمن)، یا طوبه(مرداد)

 

برخى از افراد این سه ماه جابجایی در پیش دارند که اصلا آمادگی این جابجایی را ندارید و یک دفعه جابجا میشوید و سر این جابجایی با مشکلات زیادی روبرو میشوید اما جابجا میشوید و حرص و جوش مى خورید ، شاید در ابتدا کمى کلافه باشید اما به مرور برایتان حس خوشایندى ایجاد خواهد شد.

برخى از مجردین این سه ماه اگر فردی به شما نظر دارد که قصد یک شروع با شما را دارد و به شما ابراز علاقه میکند این فرد واقعا دوستتان دارد و این ابراز علاقه جدی است و روی پیشنهاد این فرد هم اگر به شما پیشنهاد داد جدی باشید و جدی تصمیم‌گیری کنید چون خوب است.

 

 

فال 6 ماهه مِری تیتِس طبق حرف دوم اسم شناسنامه/ 2

 

 

متولد تخ (فروردین)، بشنس (آذر) یا کاهرکا (تیر)

 

اگر در عبادت خداوند سهل انگار هستید سعی کنید این کار را نکنید و بیشتر به خداوند نزدیک شوید برای شما مثبت و خیر است، خداوند همیشه به شما توجه ویژه اى دارد و از اینکه شما به او نزدیک شوید بهره خوبى خواهید برد.

ضربه های زیادی در گذشته خوردید که نسبت به آینده بدبین هستید و Pessimism glasses عینک بدبینی روی چشم شماست ولی سعی کنید روی آینده خوش‌بین و امیدوار باشید چون آینده خوبی پیش روی شماست.

اگر قصد بارداری دارید این بارداری خوب است پس زودتر عجله کنید قدم این نوزاد برایتان خیر است.برخى از متاهلین در این ماه شاید با همسر خود جر و بحث داشته باشید، زیاد روى آن پیگیرى نکنید، گذرا خواهد بود.

 

 

فال 6 ماهه مِری تی تِس بر اساس حرف دوم اسم شناسنامه ای

پیش بینی تاروت کائنات و فال قهوه هفته اول اردیبهشت

فال هفتگی شمع و فال احساسی پاسور هفته اول اردیبهشت

فال هفتگی کائنات، اوراکل، قهوه و احساسی هفته 4 اردیبهشت

فال شغل برای ماه های مختلف سال

 

Mary Titus 6-month omen according to the second letter of the identity card / 2

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان