فرشتگان

راه های رسیدن به بینش الهی و تزکیه زیبای روح/ بخش 1

راه های رسیدن به بینش الهی و تزکیه زیبای روح/ بخش 1

بینش الهی! بله دوستان عزیز و مشتاق، رسیدن به Perfection and divine insight کمال و بینش الهی. برای رسیدن به این مرتبه از انسانیت و والا بودن ابتدا باید راه شناخت خود را بدانید.Ways to achieve divine insight and beautiful cultivation of the soul / Part 1 راه های رسیدن به بینش الهی و تزکیه زیبای روح/ بخش 1

اولین مقاله در خصوص رسیدن به کمال و تزکیه نفس با معراج السعاده مجله دینی و مذهبی نازوب.

شناختن خدا یکی از مهم ترین مسائلی روحی و عرفانی است که هر انسانی باید به آن بپردازد امااین که چگونه به این راه برسیم باید با مطالعه این بخش این شناخت را کامل تر کنید.
بدانید که کلید سعادت دو جهانی، شناختن نفس خویشتن است، زیرا که شناختن آدمی خویش را اعانت بر شناختن آفریدگار خود می نماید.

 

راه های رسیدن به بینش الهی و تزکیه زیبای روح/ بخش 1

 

راه های رسیدن به نفس و بینش الهی و تزکیه زیبای روح/ بخش 1

چنانکه حق تعالی می فرماید:

به زودی نشانه های خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان میدهیم تا برای آنان آشکار گردد که او حق است؛ آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز شاهد و گواه است؟

از حضرت رسول نیز منقول است که:
هر که خود را نتواند بشناسد، به شناخت دیگری، چون نتواند رسید؛ زیرا که هیچ چیز به تو نزدیکتر از تو نیست؛ چون خود را نشناسی دیگری را چون شناسی!؟

تو که در علم خود زبون باشی عارف کردگار چون باشی

 

بیشتر بدانید: بحث و بررسی پیرامون وجود خدا

 

راه های رسیدن به بینش الهی و تزکیه زیبای روح/ بخش 1

 

تاثیر شناختن نفس در تهذیب اخلاق

خود شناسی خود، موجب شوق به تحصیل کمالات، و تهذیب اخلاق و باعث سعی در دفع رذایل می گردد؛ زیرا که آدمی بعد از آن که حققت خد را شناخت دانست که حقیقت او جوهری است از The realm of the kingdom عالم ملکوت، که به این عالم جسمانی آمده باشد، که به این فکر می افتد که چنین جوهر شریف را عبث و بیهوده و بی فایده به این عالم نفرستاده اند، و این گوهر قیمتی را به بازیچه در صندوقچه بدن ننهاده اند، و به این سبب درصدد تحصیل فواید تعلق نفس به بدن بر می آید، و خود را بتدریج به سر منزل شریفی که باید می رساند.

 

و گاه است که گویی، من خود را شناخته ام و به حقیقت خود رسیده ام. زنهار، زنهار که این نیست مگر از بی خبری و بی خردی!
عزیز من چنین شناختن را کلید سعادت نشاید، و این شناسایی تو را به جایی نرساند، که سایر حیوانات نیز با تو در این شناختن شریک اند، و آنها نیز خود را چنین شناسند. زیرا که تو از ظاهر خو نشناسی مگر سر، روی، دست، پای، چشم، گوش، پوست و گوشت.

و از باطن خود هیچ ندانی مگر این قدر که چون گرسنه شوی غذاطلبی، چون بر کسی خشمناک شوی درصدد انتقام بر آیی، چون شهوت بر تو غلبه کند مقاربت خواهی نمایی و امثال این ها.

 

راه های رسیدن به بینش الهی و تزکیه زیبای روح/ بخش 1

 

بیشتر بدانید: میوه ای که باعث خداشناسی می شود!!

و همه حیوانات با تو در اینها برابر هستند.

پس هر گاه حقیقت تو همین باشد از چه راه بر حیوانات و درندگان فخر می کنی؟ به چه سبب خود را نیز از آنها بهتر می دانی؟
و اگر تو همین باشی به چه سبب God Almighty خداوند عالم تو را بر سایر مخلوقات ترجیح داده و فرموده:

و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده ایم، برتری بخشیدیم. و حال این که در این صفات و عوارض بسیاری ا حیوانات بر تو ترجیح دارند.
پس باید که حقیقت خود را طلب کنی تا خود چه چیزی، چه کسی، از کجا آمده ای و به کجا خواهی رفت.
و به این منزلگاه روزی چند به چه کار آمده ای، تو را برای چه آفریده اند. این اعضا و جوارج را به چه سبب به تو داده اند، و زمام قدرت و اختیار را به چه جهت در کف تو نهاده اند؟؟

 

راه های رسیدن به بینش الهی و تزکیه زیبای روح/ بخش 1

و بدانی که سعادت تو چیست؛ و از چیست؛ و هلاکت تو چیست!

و بدانی که این صفات و ملکاتی که در تو جمع شده است بعضی ا آنها صفات بهایم اند، وبرخی صفات سباع و درندگان و بعضی صفات شیاطین و پاره ای صفات ملائکه و فرشتگان.
و بشناسی کدام یک از این صفات، شایسته و سزاوار حقیقت توست.، و باعث نجات و سعادت تو می شود. تا در استحکام آن بکوشی، و کدام یک عاریت اند و موجب خذلان و شقاوت، تا در ازاله آن سعی و تلاش کنی.

بنابراین آنجه در آغاز کار وابتدای طلب، بر طالب سعادت و رستگاری لازم آن است که سعی در شناختن خویش، و پی بردن به حقیقت خویش نماید، که بدون آن به سر منزل مقصود نتوان رسید.

 

راه های رسیدن به بینش الهی و تزکیه زیبای روح/ بخش 1

ترکیب انسان از جسم و نفس

اگر خواهی خود را شناسی بدان که هر کس را از دو چیز آفریده اند؛ یکی ای بدن ظاهر که آن را تن گویند؛ و مرکب است از: گوشت، پوست، استخوان، رگ و پی و غیر اینها … و آن از جنس مخلوقات همین عالم محسوس است که عالم جسمانیات است.

و اصل آن مرکب از عناصر 4 گانه که: آب، باد، خاک و آتش است و آن را ه همین چشم ظاهری می توان دید.
و یکی دیگر نفس است که آن را روح، جان، عقل و دل نیز گویند.

و آن جوهری است مجرد از عالم ملکوت، و گوهری است بس عزیز از جنس فرشتگان و عقول قادسیه. و دری است پس گرانمایه از سنخ مجردات، که خدای تعالی به جهت مصالحی چند، که شمه ای از مذکور خواهد شد، به قدرت کامله خود رابطی میان آن و این بدن ظاهری قرار داده و او را مقید به قید علاقه این بدن و محبوس در زندان تن نموده تا وقتی معین و اجلی موعود، که قطع علاقه نفس از بدن می شود رجوع به عالم خود می کند.

نفس را به چشم ظاهر نتوان دید بلکه دیده نمی شود مگر به بصیرت باطنیه. و هر گاه حدیث نفس، روح، جان، دل و یا عثل مذکور شد همین جزء اراده می شود؛ بلکه هر گاه انسان و آدم نیز گفته شود، به غیر از یان چیز دیگر مرداد نیست.زیرا چنان که مذکور خواهد شد حقیقت انسان و آدمی همین است.

 

راه های رسیدن به بینش الهی و تزکیه زیبای روح/ بخش 1

 

بنابراین بدن انسان، آلتی است از نفس که باید به آن حالت به اموری چند که مامور است قیام نماید.
وبدان که شناختن حقیقت بدن امری است سهل و آسان. زیرا دانستی که آن را از جنس مادیات است و شناخت حقایق مادیات، چندان صعودیتی ندارد. و اما نفس چون که از Single sex جنس مجردات است به Truth حقیقت او رسیدن در این عالم میسر نیست و نمی توان شناخت.

رو مجرد شو مجرد را ببین

 

بیشتر بخوانید: پاسخ پرسش های کودکان راجع به خدا

 

که از این جهت بود که حضرت رسول فرمودند:

از تو از حقیقت روح سوال می کنند، بگو که روح از فرمان پروردگار من است و از عالم امر است.
آری هر گاه نفس انسانی خود را کامل نموده باشد، بعد از قطع و علاقه از بدن و حصول تجرد از برای آن، می تواند شد که آن را بشناسد.

بلکه هر گاه در این عالم نیز کسی نفس خود را کامل نموده باشد و بخواهد به سر حد کمال برساند و علاقه او از بدن کم شود، دور نیست که تواند فی الجمله معرفت به نفس بهم رساند و کم کم درک بهتری و بیشتری نسبت به آفرینش خود پیدا کند.

خط پایانی: دوستان عزیز این مقاله بخش اول از راه های رسیدن به نفس خویشتن، خودشناسی خودشناسی و Theology خدا شناسی است برای مطالعه و رسیدن به تزکیه زیبای روح در بخش های بعدی Ways to reach the soul راه های رسیدن به نفس را مطالعه کنید و بدانید همین لحظه ای که از کنار شما با سکوتی مطلق می گذرد دنیایی از شناخت و حرف را در خود گنجانده است. با ما همراه باشید.

 

Ways to reach the soul and divine insight and beautiful cultivation of the soul / Part 1


برچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان