فرشتگان

دانلود آهنگ احساسی انسان از مریم جلالی با متن

دانلود آهنگ احساسی انسان از مریم جلالی با متن

زمینی که در آن عشق جرم است! عاشقان مجرم
و ما محکوم صبریم! بیا بار سفر بندیم

این جا رنگ مشکی رنگ مرگ است
و خار از زاغه ای های جنوب شهر می باشد
چه کم دارد از این colorful flowers گل های رنگارنگ؟
نه این که هر دوتاشان آیتی از خالق یکتای دنیایند؟!

این جا ارزش انسان به دینار است
سخن از مرگ انسانیت قرن است
پدر از فقر می نالد
و مادر صورتش گلگون شده است از سیلی دنیا!
چشمانم به تقویم است
ک …

 

دانلود آهنگ احساسی انسان از مریم جلالی با متن

 

Download Ehsasi Man by Maryam Jalali with lyrics

 

نفس تازه باید کشیدن خلایق
نفس در سحرگاه صلح و شقایق
که در جنگ خون و نفاق و تاسف
نه معشوق بر جا بماند نه عاشق
بشویم زمین را، بشویم زمان را،
بشویم به یک تکه ابر آسمان را که پاکی بیاید
که پاکی بیاید، که پاکی به انسان خاکی بیاید
زمین را بگو دوش باران بگیرد،
طبیعت ز پاکی زگی جان بگیرد،
حقوق بشر را بگو تا ببارد، Tell human rights to rain
که دنیای ما بوی انسان بگیرد
که دنیای ما بوی انسان بگیرد
من انسان آزاده ی روزگارم
نهالم، گلم، غنچه ی نوبهارم
هواخواه سبزینه و برگ و بارم
زمین را به سرزندگی دوست دارم
بشویم زمین را، بشویم زمان را،
بشویم به یک تکه ابر آسمان را
که پاکی بیاید، که پاکی بیاید
که پاکی به Man انسان خاکی بیاید
دلم مثل برگ درخت است یاران
سپردم دلم را به ایثار باران

 

دانلود آهنگ احساسی انسان از مریم جلالی با متن

 

بگو تا ببااااااارد
بگو تا ببااااااارد
بگو تا بباااااااارد بباااااارد بباااااارد
که ترسم ز خشکیدن جویباران
زمین را به بگو دوش باران بگیرد
طبیعت زپاکی زگی جان بگیرد
حقوق بشر را بگو تا ببااااارررد
که دنیای ما بوی انساااااااااان بگیرررد
بشویم زمین را
بشویم زمان را
بشویم به یک تکه ابر آسمان را

Wash into a piece of sky cloud
که پاکی بیاید
که پاکی بیاید
که پاکی به انسان خاکی بیاید


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان