فرشتگان

دانلود آهنگ احساسی I Hate You از جی ناش و اولیویا+ ترجمه فارسی

دانلود آهنگ احساسی I Hate You از جی ناش و اولیویا+ ترجمه فارسی

دلتنگی رودخانه ای ست، که به هیچ دریایی نمی‌ریزد! و با هر نفس تازه ام دلتنگی ام کهنه تر و زیر خاکی تر می شود!

 

دانلود آهنگ احساسی I Hate You از جی ناش و اولیویا+ ترجمه فارسی

 

Download the emotional song I Hate You by Ji Nash and Olivia + Persian translation

 

Feeling used
این احساسات قدیمین
But I’m
اما من
Still missing you
هنوزم دلتنگتم
And I can’t
و نمیتونم
See the end of this
آخر این ( راه ) رو ببینم
Just wanna feel your kiss
فقط میخوام بوسه ات رو حس کنم
Against my lips
روی لب هام
And now all this time
و حالا تمام این زمان
Is passing by
گذشته و از دست رفته
But I still can’t seem to tell you why
اما به نظر میاد هنوز نمیتونم بهت بگم چرا
It hurts me every time I see you
هروقت میبینمت صدمه میبینم
Realize how much I need you
بفهم چقدر بهت نیاز دارم
I hate you I love you
ازت متنفرم … عاشقتم
I hate that I love you
متنفرم که عاشقتم
Don’t want to, but I can’t put
نمیخوام ولی نمیتونم تحمل کنم
Nobody else above you
کس دیگه ای تو رو داشته باشه
I hate you I love you
ازت متنفرم … عاشقتم
I hate that I want you
متنفرم که میخوامت
You want her, you need her
تو اون رو میخوای … به اون نیاز داری
And I’ll never be her
و من هرگز نمیتونم جای اون رو بگیرم
I miss you when I can’t sleep
وقتی نمیتونم بخوابم دلتتنگت میشم
Or right after coffee
یا درست بعد از نوشیدن قهوه
Or right when I can’t eat
یا درست وقتی نمیتونم چیزی بخورم
I miss you in my front seat
دلتنگ وقتیم که جلوم مینشستی
Still got sand in my sweaters
هنوزم در سوئیشرتم ماسه مونده
From nights we don’t remember
از شب هایی که ما به یاد نمیاریم
Do you miss me like I miss you?
تو هم همونطور که من دلتنگتم دلت برام تنگ شده ؟
Fucked around and got attached to you
گند زدم به همه چی و وابسته ی تو شدم
Friends can break your heart too, and
دوست ها هم میتونن قلبت رو بشکنن و
I’m always tired but never of you
همیشه خسته بودم اما نه از دست تو
If I pulled a you on you, you wouldn’t like that shit
اگه تو رو از خودت جدا کنم اون لعنتی رو دوست نخواهی داشت
I put this real out, but you wouldn’t bite that shit
من این حقیقت رو میگم اما به اون لعنتی اهمیت نمیدی
I type a text but then I never mind that shit
یه متن تایپ کردم اما بعدش هرگز به ( فرستادن ) اون لعنتی فکر نکردم
I got these feelings but you never mind that shit
من این احساسات رو داشتم اما تو هرگز به اون ( احساسات ) لعنتی فکر نمیکنی
Oh oh, keep it on the low
این رو روشن نگه دار
You’re still in love with me but your friends don’t know
تو هنوزم عاشقمی اما دوستانت نمیدونن
If you wanted me you would just say so
اگه من رو میخواستی فقط باید میگفتی
And if I were you, I would never let me go
و اگه من تو بودم … نباید میذاشتم ( وجودم ) از دست بره
I don’t mean no harm
قصدم صدمه زدن ( به تو ) نیست
I just miss you on my arm
فقط دلم برای داشتنت در بازوانم تنگ شده
Wedding bells were just alarms
زنگ های ازدواج فقط به صدا در اومدن
Caution tape around my heart
دور قلبم نوار اخطار کشیدم
You ever wonder what we coulda been?
هیچوقت کنجکاو بودی میتونستیم برای هم چی باشیم ؟
You said you wouldn’t and you fucking did
گفتی نمیتونی و گند زدی به همه چی
Lie to me, lie with me, get your fucking fix
بهم دروغ بگو … با من دروغ بگو … بذار گندی که زدی درست کنیم
Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed
حالا همه ی نوشیدنی هام و همه ی احساساتم همه ی گندهایی هستن که درست کردم
Always missíng people that I shouldn’t be missing
همیشه دلتنگ آدمایی هستم که نباید دلتنگشون باشم
Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance
بعضی وقتا بعضی پل ها رو خراب میکنی فقط برای اینکه یه سرنوشت دیگه بسازی
I know that I control my thoughts, and I should stop reminiscing
میدونم که افکارم رو کنترل میکنم … و باید یادآوری خاطرات رو تموم کنم
But I learned from my dad that it’s good to have feelings
اما از پدرم یاد گرفتم که احساس داشتن چیز خوبیه
When love and trust are gone
وقتی عشق و اعتماد از دست رفتن
I guess this is moving on
فکر کنم این خودش یه حرکته
Everyone I do right does me wrong
هر کسی که بهش خوبی کردم بهم بدی کرد
So every lonely night, I sing this song
پس هر شب در تنهایی این ترانه رو میخونم
I hate you I love you
ازت متنفرم … عاشقتم
I hate that I love you
متنفرم که عاشقتم
Don’t want to, but I can’t put
نمیخوام ولی نمیتونم تحمل کنم
Nobody else above you
کس دیگه ای تو رو داشته باشه
I hate you I love you
ازت متنفرم … عاشقتم
I hate that I want you
متنفرم که میخوامت
You want her, you need her
تو اون رو میخوای … به اون نیاز داری
And I’ll never be her
و من هرگز نمیتونم جای اون رو بگیرم
All alone I watch you watch her
همیشه در تنهایی تماشا کردم که داشتی اون رو تماشا میکردی
Like she’s the only girl you’ve ever seen
مثل اینکه اون تنها دختریه که میتونی ببینی
You don’t care u never did
هیچوقت اهمیت ندادی داری چیکار میکنی
You don’t give a damn about me
یه ذره هم به من اهمیت ندادی
Yeah all alone I watch you watch her
آره … همیشه در تنهایی تماشا کردم که داشتی اون رو تماشا میکردی
She’s the only thing you’ve ever seen
اون تنها چیزی بود که میدیدی
How is it you never notice
چطور هیچوقت ندیدی
That you are slowly killing me
که داری به آرومی من رو میکشی ؟
I hate you I love you
ازت متنفرم … عاشقتم
I hate that I love you
متنفرم که عاشقتم
Don’t want to, but I can’t put
نمیخوام ولی نمیتونم تحمل کنم
Nobody else above you
کس دیگه ای تو رو داشته باشه
I hate you I love you
ازت متنفرم … عاشقتم
I hate that I want you
متنفرم که میخوامت
You want her, you need her
تو اون رو میخوای … به اون نیاز داری
And I’ll never be her
و من هرگز نمیتونم جای اون رو بگیرم

 

دانلود آهنگ احساسی I Hate You از جی ناش


برچسبها: ،

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان