حرکت زشت ملکه انگلیس سوژه ی جهانی شد + (عکس)

حرکت زشت ملکه انگلیس سوژه ی جهانی شد + (عکس)

 ملکه انگلیس با یک حرکت زشت خود را سوژه داغ رسانه ها کرد …

 

 

اینکه ملکه انگلیس را انگشت به دماغ ببینیم و  این حرکت زشت توسط او و در مقابل دوربین‌های رسانه‌ها انجام شود،واقعا زشت و قابل تامل است.!

 

حرکت زشت ملکه انگلیس سوژه ی جهانی شد + (عکس)

 

 

حرکت ‌زشت ‌ملکه‌ انگلیس شوژه جهانی شد حضور ملکه انگلیس که در یک روز آفتابی برای بازدید از یک مزرعه پرورش اسب رفته بود سوژه خوبی را برای عکاسان رسانه‌ها فراهم کرد.اما اینکه ملکه انگلیس را انگشت به دماغ ببینیم و  این حرکت زشت توسط او و در مقابل دوربین‌های رسانه‌ها انجام شود، واقعا زشت و قابل تامل است.

 

 

. این مسئله از دید دوربین‌های خبرنگاران تیزبین رسانه‌ها که برای پوشش خبری این مراسم در این مزرعه حضور داشتند نیز پنهان نماند.

 


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته