دنیای  بازیگران و چهره های ایرانی

دنیای دانستنی ها

فقط عشق کافی نیست + تصویر

فقط عشق کافی نیست + تصویر

 

چه بسیار  عشق هایی که پسند تو است ولی به صلاحت نیست

فقط عشق کافی نیست…

چه بسیار  عشق هایی که پسند تو است ولی به صلاحت نیست

پس با عقلت ببین

فقط عشق کافی نیست + تصویر

عشق نوشت

تو که باشی بس است

مگر من جز نفس چه میخواهم !؟


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته
همجنسگرایان تهران تصاویر
همجنسگرایان تهران تصاویر
مشاهده بیشتر