تبلیغ عجیب و دیدنی یک فروشگاه در صد سال پیش!

تبلیغ عجیب و دیدنی یک فروشگاه در صد سال پیش!

بزرگترین تبلیغ ممکن برای یک فروشگاه !!

عکس زیر مربوط به یک فروشگاه اورکت در کپنهاگ دانمارک است که مالک آن در سال 1936 تصمیم گرفت با اقدامی بسیار عجیب، بزرگترین تبلیغی که ممکن بود را برای فروشگاه خود انجام دهد

.

تبلیغ عجیب و دیدنی یک فروشگاه در صد سال پیش!


مطالب داغ چند روز گذشته
فیلمبرداری از تجاوز جنسی به دختر 6 ساله +عکس
فیلمبرداری از تجاوز جنسی به دختر 6 ساله +عکس
مشاهده بیشتر