اسکلت های غرق در طلا در دوران مسیح !! (عکس)

اسکلت های غرق در طلا در دوران مسیح !! (عکس)
 
یک شکارچی عتیقه مجموعه ترسناکی از اسکلت‌های ۴۰۰ ساله که با جواهر پوشیده‌شده‌ را رونمایی کرد

 
این اسکلت‌ها که غالبا از کشته‌گان راه مسیح (ع) هستند، در نزد کاتولیک‌ها دارای ارزش زیادی بوده و به همین دلیل با انواع جواهرات تزئین شده‌اند.
 
اسکلت های غرق در طلا در دوران مسیح !! (عکس)
 
آن‌ها در حال حاضر موضوع آخرین کتاب او می‌باشند اندگی وحشتناک هستند اما بسیار با ارزش هستند. به گزارش ناز وب یک شکارچی عتیقه مجموعه ترسناکی از اسکلت‌های ۴۰۰ ساله که با جواهر پوشیده‌شده‌اند
 
اسکلت های غرق در طلا در دوران مسیح !! (عکس)
 
، رونمایی کرد.این فرد این اسکلت‌ها را از کلیساهایی از سراسر اروپا جمع‌آوری کرده‌استتاریخ‌نگار هنر ” پائول کودوناریس” ده‌ها اسکلت را در برخی از موسسات مخفی مذهبی جهان،  تفحص و از آن‌ها عکس‌برداری کره‌است.
 
 
اسکلت های غرق در طلا در دوران مسیح !! (عکس)

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته