چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

زنانی که برای محافظت از خود به این روز افتاده اند!! + (عکس)

زنانی که برای محافظت از خود به این روز افتاده اند!! + (عکس)

 

این زنان سربطری های بزرگ چوبی را داخل سوراخ های بینی شان می کنند. البته اعضای جوان تر این قبیله این سنت را اجرا نمی کنند.

مردم قبیله آپاتانی در دره «زیرو» در ایالت آراناچال پارادش در شمال شرق هندوستان زندگی می کنند. زنان آپانتی درمیان دیگر قبیله های آراناچال جزو زیباترین زنان به شمار می آیند. در حقیقت آنقدر آنها را زیبا می دانند که مجبورند به خاطر محافظت در برابر مردان متجاوز قبایل دیگر خودشان را زشت کنند.

زنانی که برای محافظت از خود به این روز افتاده اند!! + (عکس)

این زنان سربطری های بزرگ چوبی را داخل سوراخ های بینی شان می کنند. البته اعضای جوان تر این قبیله این سنت را اجرا نمی کنند. چراکه امروزه قبیله آپاتانی با جمعیت ۲۶۰۰۰ نفری یک قبیله قدرتمند محسوب می شود و زنان دیگر مثل قبل مورد تجاوز مردان واقع نمی شوند.

زنانی که برای محافظت از خود به این روز افتاده اند!! + (عکس)

 

زنانی که برای محافظت از خود به این روز افتاده اند!! + (عکس)


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
اتصال گوش جدا شده ی یک زن با کمک زالوها! عکس
اتصال گوش جدا شده ی یک زن با کمک زالوها! عکس
مشاهده بیشتر