قرص های لاغری

دنیای  بازیگران و چهره های ایرانی

دنیای دانستنی ها

جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!

جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!

 

* چه چیزی شبیه به نیمی از یک سیب است؟جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  

نیمه دیگر آن سیب!جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!

 

درکدام جنگ ناپلئون مُرد؟جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  

در آخرین جنگش!جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  

 
* اعلامیه استقلال آ.م.ر.ی.ک.ا درکجا امضا شد؟جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
در پایین صفحه!جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
 
* چگونه می توانید یک تخم مرغ خام را به زمین بتنی بزنید بدون آن که ترک بردارد؟جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
زمین بتنی خیلی سخت است و ترک بر نمی دارد!جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
 
* علت اصلی عدم موفقیتها چیست؟جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
امتحانات!جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
 
* چه چیزهایی را هرگز نمی توان درصبحانه خورد؟جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!

نهار و شام!جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  

 
* اگر یک سنگ قرمز را در دریا بیندازید چه خواهد شد؟جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
خیس خواهد شد!جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
 
* یک آدم چگونه ممکن است هشت روز نخوابد؟جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
مشکلی نیست شبها می خوابد!جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
* چگونه می توانید فیلی را با یک دست بلند کنید؟جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
شما امکان ندارد فیلی را پیدا کنید که یک دست داشته باشد!جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
 
* اگر هشت نفر در ده ساعت یک دیوار را بسازند چهار نفر آن را در چند ساعت خواهند ساخت؟جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
هیچ چی چون دیوار قبلا ساخته شده!!!جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی! درکدام جنگ ناپلئون مُرد؟جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!

در آخرین جنگش!جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  

 
* اعلامیه استقلال آ.م.ر.ی.ک.ا درکجا امضا شد؟جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
در پایین صفحه!جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
 
* چگونه می توانید یک تخم مرغ خام را به زمین بتنی بزنید بدون آن که ترک بردارد؟جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
زمین بتنی خیلی سخت است و ترک بر نمی دارد!جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
 
* علت اصلی عدم موفقیتها چیست؟جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
امتحانات!جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
 
* چه چیزهایی را هرگز نمی توان درصبحانه خورد؟جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!

نهار و شام!جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  

 
* چه چیزی شبیه به نیمی از یک سیب است؟جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
نیمه دیگر آن سیب!جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
 
* اگر یک سنگ قرمز را در دریا بیندازید چه خواهد شد؟جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
خیس خواهد شد!جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
 
* یک آدم چگونه ممکن است هشت روز نخوابد؟جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
مشکلی نیست شبها می خوابد!جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
* چگونه می توانید فیلی را با یک دست بلند کنید؟جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
شما امکان ندارد فیلی را پیدا کنید که یک دست داشته باشد!جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
 
* اگر هشت نفر در ده ساعت یک دیوار را بسازند چهار نفر آن را در چند ساعت خواهند ساخت؟جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  
هیچ چی چون دیوار قبلا ساخته شده!!!جواب های بسیارخنده دار یک دانش آموز به سوالات امتحانی!  

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته
Xبستن تبليغ
قرص های لاغری
عکس های عجیب از احمق ترین دختر دنیا
عکس های عجیب از احمق ترین دختر دنیا
مشاهده بیشتر