چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

معما و تست هوش مثلث جادویی!

مجموعه : معما و تست هوش
معما و تست هوش مثلث جادویی!

 

معما و تست هوش مثلث جادویی!

اعداد 1 يک تا 6 شش را طوري درون دايره هاي سبز رنگ مثلث زير قرار دهيد که مجموع اعداد هر ضلع ، که از سه دايره تشکيل شده است با هم برابر باشد …

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

جواب معماي مثلث جادوئي
براي اين معما چهار راه حل وجود دارد که در ادامه مشاهده مي کنيد …

 

معما و تست هوش مثلث جادویی!

 

معما و تست هوش مثلث جادویی!

 

معما و تست هوش مثلث جادویی!

 

معما و تست هوش مثلث جادویی!برچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
عجیب ترین رکوردهای ثبت شده گینس (عکس)
عجیب ترین رکوردهای ثبت شده گینس (عکس)
مشاهده بیشتر