لاغری با نازوب

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

معما و تست هوش مثلث جادویی!

مجموعه : معما و تست هوش
معما و تست هوش مثلث جادویی!

 

معما و تست هوش مثلث جادویی!

اعداد 1 يک تا 6 شش را طوري درون دايره هاي سبز رنگ مثلث زير قرار دهيد که مجموع اعداد هر ضلع ، که از سه دايره تشکيل شده است با هم برابر باشد …

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

جواب معماي مثلث جادوئي
براي اين معما چهار راه حل وجود دارد که در ادامه مشاهده مي کنيد …

 

معما و تست هوش مثلث جادویی!

 

معما و تست هوش مثلث جادویی!

 

معما و تست هوش مثلث جادویی!

 

معما و تست هوش مثلث جادویی!برچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
عکس های عجیب نوزادی که شما را به وحشت می اندازد
عکس های عجیب نوزادی که شما را به وحشت می اندازد
مشاهده بیشتر