ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

هتل پارك رويال و بی نظیردر سنگاپور+ (عکس)

هتل پارك رويال و بی نظیردر سنگاپور+ (عکس)

 

 در بيشتر بخش  هاي اين هتل از انرژي خورشيدي استفاده ميگردد و براي روشنايي آن تا حد  امكان از نور بيرون استفاده ميشود.

هتل پارك رويال به تازگي در سنگاپور به بهره برداري رسيده است. با گياهان  بكار رفته در اين هتل ،و مصرف پايين انرژي آن ، اين هتل يك ساختمان كاملا سبز است.  در اين هتل بيش از 15 هزار متر مربع فضاي سبز بكار رفته است. يك باغ مخصوص گياهان جنگل هاي باراني دارد و سبزيجات هتل از همين باغ ها تامين ميشود. در بيشتر بخش  هاي اين هتل از انرژي خورشيدي استفاده ميگردد و براي روشنايي آن تا حد  امكان از نور بيرون استفاده ميشود. به همين دليل مصرف انرژي كل اين هتل به  شدت كم شده است.با همه اينها ظاهري  مدرن و زيبا يكي از خصوصيات انكار نشدني اين هتل لوكس به شمار ميآيد.

 

 

 هتل پارك رويال و بی نظیردر سنگاپور+ (عکس)

 هتل پارك رويال و بی نظیردر سنگاپور+ (عکس)

 هتل پارك رويال و بی نظیردر سنگاپور+ (عکس)

 هتل پارك رويال و بی نظیردر سنگاپور+ (عکس)

 هتل پارك رويال و بی نظیردر سنگاپور+ (عکس)

 هتل پارك رويال و بی نظیردر سنگاپور+ (عکس)

 هتل پارك رويال و بی نظیردر سنگاپور+ (عکس)

 هتل پارك رويال و بی نظیردر سنگاپور+ (عکس)

 هتل پارك رويال و بی نظیردر سنگاپور+ (عکس)

 هتل پارك رويال و بی نظیردر سنگاپور+ (عکس)

 هتل پارك رويال و بی نظیردر سنگاپور+ (عکس)

 هتل پارك رويال و بی نظیردر سنگاپور+ (عکس)

 هتل پارك رويال و بی نظیردر سنگاپور+ (عکس)

 هتل پارك رويال و بی نظیردر سنگاپور+ (عکس)

 هتل پارك رويال و بی نظیردر سنگاپور+ (عکس)

 هتل پارك رويال و بی نظیردر سنگاپور+ (عکس)

 هتل پارك رويال و بی نظیردر سنگاپور+ (عکس)

 هتل پارك رويال و بی نظیردر سنگاپور+ (عکس)


مطالب داغ چند روز گذشته