فرشتگان

آموزش تنگ کردن شلوار جین + تصویر

آموزش تنگ کردن شلوار جین + تصویر

 

آموزش تنگ کردن شلوار جین

شما هم شاید در خریدن شلوار جین این مشکل را داشته باشید که بعضی از آنها دور کمرشان دقیقا سازیتان است ولی در قسمت پاها برای تان کمی گشادتر باشد. نگران نبتشید. به راحتی می توانید شلوارتان را به اندازه ای که می خواهید تنگ کنید.

برای این کار ابتدا شلوارتان را پشت و رو ( برعکس ) کرده و آن را بپوشید. سپس از کسی بخواهید تا همان اندازه ای که مد نظرتان است را برایتان با سوزن های مخصوص مشخص کنید. ( مانند تصویر زیر )

 

آموزش تنگ کردن شلوار جین + تصویر

 

سپس با بشکاف درز شلوارتان را شکافته و جایی را که مشخص کرده اید ابتدا تا کرده و آن را چرخ کنید. در انتها شلوارتان را دوباره برعکس کرده و روی درز جدید را اتو کنید. دقت کنید اتوی تان باید درجه کمی داشته باشد.

 

آموزش تنگ کردن شلوار جین + تصویر

 


laghari
بیوگرافی هنرمندان