لاغری با نازوب

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

تصاویر عاشقانه احسان و سولماز قبل از تصادف (برنامه ماه عسل)

تصاویر عاشقانه احسان و سولماز قبل از تصادف (برنامه ماه عسل)

 

ادامه عشق بی نظیر و مثال نزدنی احسان به سولماز بعد از حادثه دلخراش … تصاویر را با هم می بینیم

پنج ﺳﺎﻝ ﺻﺒﻮﺭﯼ ، پنج ﺳﺎﻝ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮﯼ ﺟﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ داده ، پنج ﺳﺎﻝ ﺗﯿﻤﺎﺭﺩﺍﺭﯼ ﻫﻤﺴﺮﯼ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻭ ﺻﺒﻮﺭﯼ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ، پنج ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩﯼ ﺳﻮﻟﻤﺎﺯ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺕ ﮔﺬﺷﺘﯽ ، ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﯼ ، ﺩﺍﺭ ﻭ ﻧﺪﺍﺭﺕ ﺭﺍ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﯼ ، ﺣﺘﯽ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺭﺩﯼ ؛ ﺍﻣﺎ ﺧﻢ ﺑﻪ ﺍﺑﺮﻭ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﯼ ؛ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﯾﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﺟﻮﺍﻧﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺯﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺳﺨﺖ ﻫﻤﺴﺮﺕ ، ﺷﮑﺮ ﺍﯾﻦ پنج ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﯽﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ” ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽ ” ﻭ ﺳﻮﻟﻤﺎﺯ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻭﯾﻠﭽﺮ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ” ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﻥ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ ، ﭼﻮﻥ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ

 

تصاویر عاشقانه احسان و سولماز قبل از تصادف (برنامه ماه عسل)

تصاویر عاشقانه احسان و سولماز قبل از تصادف (برنامه ماه عسل)

تصاویر عاشقانه احسان و سولماز قبل از تصادف (برنامه ماه عسل)

تصاویر عاشقانه احسان و سولماز قبل از تصادف (برنامه ماه عسل)

تصاویر عاشقانه احسان و سولماز قبل از تصادف (برنامه ماه عسل)

تصاویر عاشقانه احسان و سولماز قبل از تصادف (برنامه ماه عسل)

تصاویر عاشقانه احسان و سولماز قبل از تصادف (برنامه ماه عسل)

تصاویر عاشقانه احسان و سولماز قبل از تصادف (برنامه ماه عسل)


اپلیکیشن عاشقنامه، برنامه ای برای سرگرمی شما و کسی که دوسش دارین، با اپلیکیشن عاشقنامه به راحتی فال حافظ بگیرید و تفسیرش رو بخونید. انواع طالع‌بینی و فال‌های مختلف از فال ماه تولد تا تست‌های مختلف سنجش عشق در رابطه، فال سال تولد، فال ابجد، فال انبیاء، استخاره ازدواج و...

آخرین نسخه اپلیکیشن عاشقنامه را از اینجا دانلود کنید:

اپلیکیشن عاشقنامه،انواع طالع‌بینی و فال‌های مختلف

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
دخترانی که با روشی جدید بدون داماد ازدواج می کنند!
دخترانی که با روشی جدید بدون داماد ازدواج می کنند!
مشاهده بیشتر