فرشتگان

عکس های موزه های مدرن در مکان های عجیب توسط این دو خواهر

عکس های موزه های مدرن در مکان های عجیب توسط این دو خواهر

 

عکس های دو خواهر که معتقد هستند با با ساختار مدرن موزه‌ها شاهد فروپاشی الگوهای سنتی و فرهنگی قدیمی هستیم

 

«ویتالی و النا واسیلیه وا» دو خواهر عکاس هستند که عکس‌هایی از موزه‌های مدرن انداخته‌اند و آنها را با موزه‌های سنتی و قدیمی مقایسه کرده‌اند؛ آنها معتقدند موسسه‌ها و موزه‌های قدیمی و سنتی نباید از یاد بروند.

این دو خواهر می‌گویند: با ساختار مدرن موزه‌ها شاهد فروپاشی الگوهای سنتی و فرهنگی قدیمی هستیم و فرهنگ معماری مدرن مانند ویروسی به آرامی بر روی فرهنگ هنر اثر می‌گذارد و همه چیز را در برمی‌گیرد.

 

عکس های موزه های مدرن در مکان های عجیب توسط این دو خواهر

 موزه سانا

 

عکس های موزه های مدرن در مکان های عجیب توسط این دو خواهر

 موزه نیتروآ

 

عکس های موزه های مدرن در مکان های عجیب توسط این دو خواهر

کوگنهایم

 

عکس های موزه های مدرن در مکان های عجیب توسط این دو خواهر

 موزه نیتروآ

 

عکس های موزه های مدرن در مکان های عجیب توسط این دو خواهر

 کوگنهایم

اخبار گوناگون – فارس


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان