لخت شدن این دختر در ملاء عام برای چالش آب یخ!!

لخت شدن این دختر در ملاء عام برای چالش آب یخ!!

 

سابینه با دو فرد جوان مصاحبه می نماید.سپس تک لباس خود را دراورده و در حالی که تنها یک جفت کفش به پا دارد از میان جمعیت با سرعت عبور می نماید دلیل این کار او را در بخش زیر بخوانید

 

چگونه جامعه به خود اجازه می دهد دختر دانشجو آنهم در ملا عام تن به رفتارهای خفت بار جهت تامین هزینه های تحصیلی خود دهد

 لخت شدن دختر در خیابان و انجام چالش آب یخ ، اینکه چگونه جامعه به خود اجازه می دهد دختر دانشجو آنهم در ملا عام تن به رفتارهای خفت بار جهت تامین هزینه های تحصیلی خود دهد جای کمی تامل است.

 برای خرج تحصیل در خیابان لخت شد. دختر دانشجویی به نام سابینه حتی حاضر شده است برای تامین هزینه تحصیلی خود با دو جوان شرط بندی نماید و در ملا عام خود را لخت نموده و مسافتی را با سرعت بپیماید.

 اینکه چگونه جامعه به خود اجازه می دهد دختر دانشجو آنهم در ملا عام تن به رفتارهای خفت بار جهت تامین هزینه های تحصیلی خود دهد جای کمی تامل است.

آنطور که در فیلم مشاهده می گردد در ابتدا سابینه با دو فرد جوان مصاحبه می نماید.سپس تک لباس خود را دراورده و در حالی که تنها یک جفت کفش به پا دارد از میان جمعیت با سرعت عبور می نماید.

 پس از طی نمودن مسافتی دوباره به محل اولیه خود بر می گردد.افراد زیادی در خیابان امستردام پایتخت هلند وی را مشاهده می نمایند.سپس وی به کارزار سطل اب یخ می پیوندد و سطلی از اب را این بار نه برای بیماران بلکه برای هزینه تحصیلی خود روی سرش خالی می نماید.

 

لخت شدن این دختر در ملاء عام برای چالش آب یخ!!  

لخت شدن این دختر در ملاء عام برای چالش آب یخ!!  

لخت شدن این دختر در ملاء عام برای چالش آب یخ!!  

لخت شدن این دختر در ملاء عام برای چالش آب یخ!!  

لخت شدن این دختر در ملاء عام برای چالش آب یخ!!  

 لخت شدن این دختر در ملاء عام برای چالش آب یخ!!  

 لخت شدن این دختر در ملاء عام برای چالش آب یخ!!  

 لخت شدن این دختر در ملاء عام برای چالش آب یخ!!  

 لخت شدن این دختر در ملاء عام برای چالش آب یخ!!  

لخت شدن این دختر در ملاء عام برای چالش آب یخ!!  

 برچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

a