خدا

پرتره های خنده دار هنرمندان و چهره های شبیه به سگ هایشان!

پرتره های خنده دار هنرمندان و چهره های شبیه به سگ هایشان!

 

عکاس سوئسی به نام سباستین در یک ایده جدید که انسان ها چطور شباهت زیادی با سگ های خانگی شان می توانند داشته باشند او با توجه به این که می گوید همیشه سگ ها نگاه ویزه ای به صاحبانشان دارند و این نگاه شباهتی بین انسان ها و سگ هایشان بوجود می آورد. در زیر تصاویری از شباهت هنرمندان غرب به سگ هایشان را نشان میدهد.

 

پرتره های خنده دار هنرمندان و چهره های شبیه به سگ هایشان!

پرتره های خنده دار هنرمندان و چهره های شبیه به سگ هایشان!

پرتره های خنده دار هنرمندان و چهره های شبیه به سگ هایشان!

پرتره های خنده دار هنرمندان و چهره های شبیه به سگ هایشان!

پرتره های خنده دار هنرمندان و چهره های شبیه به سگ هایشان!

پرتره های خنده دار هنرمندان و چهره های شبیه به سگ هایشان!

پرتره های خنده دار هنرمندان و چهره های شبیه به سگ هایشان!

پرتره های خنده دار هنرمندان و چهره های شبیه به سگ هایشان!


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان