با کلاس ترین میمون دنیا که با مد روز پیش می رود! (تصویری)

با کلاس ترین میمون دنیا که با مد روز پیش می رود! (تصویری)

 

می گن میمون ها ادا در می آورن این هم یه جور ادا در آوردنه دیگه! حتما ادای این زن که بیشترین سوراخ را روی بدن دارد در آورده!

ادامه مطلب را ببینید

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 تصویری که در زیر می بینید میمونی است که در جهان بیشترین سوراخ را در بدن دارد این میمون لقب با کلاس ترین میمون دنیا را هم از آن خود کرده!! !!!!

 

با کلاس ترین میمون دنیا که با مد روز پیش می رود! (تصویری)

 

با کلاس ترین میمون دنیا که با مد روز پیش می رود! (تصویری)

 


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته