خدا

متلاشی شدن 2 کودک فلسطینی + عکس 18+

مجموعه : اخبار
متلاشی شدن 2 کودک فلسطینی + عکس 18+

 

پدر فرشته تو امروز جهانی شده. همه دنیا فرشته تو را می‌شناسند. هرچند که رسانه‌ها جرأت نداشته باشند چشم‌های او را نشان دهند

خیلی از خبرگزاری ها و شبکه های ماهواره ای این تصاویر را نشان نمیدهند میگویند قساوت قلب می‌آورد. به درک که قساوت قلب می‌آورد. این تصاویر باید دیده شوند تا دل همه را به درد آورد تا شاید کسی پیدا شود و پاسخ دهد که این دنیای کثیف و فانی مگر چقدر ارزش دارد!؟؟

پدری گریبان طفلی را گرفته، به صورتش خیره شده فریاد می‌زند. طفل روی تخت بیمارستان افتاده، طفل دیگر نفس نمی‌کشد. مردم، اسمش را گذاشته‌اند «فرشته زیبا». به‌خاطر زیبایی چشمانش است یا به‌خاطر لبخند شیرینش. پدر، طاقتش طاق شده. اسمش «شهید ساهر سلمان ابوناموس» شده است. سر «فرشته زیبا» به‌خاطر موشک‌های اسرائیلی از پشت متلاشی شده اما صورت زیبایش هنوز سالم است. پدر، فرشته تو دیگر نفس نمی‌کشد. پدر فرشته تو امروز جهانی شده. همه دنیا فرشته تو را می‌شناسند. هرچند که رسانه‌ها جرأت نداشته باشند چشم‌های او را نشان دهند.​

متلاشی شدن 2 کودک فلسطینی + عکس 18+

 

متلاشی شدن 2 کودک فلسطینی + عکس 18+

نوشته بود: «قساوت قلب می‌آورد. به‌درک که قساوت قلب می‌آورد. ببین برای زنده ماندنش تقلا می‌کنند. عادی می‌شود؟ غلط کردی. آتش می‌زند.» چیزی از او باقی نمانده. برای چه تلاش می‌کنند؟ اسرائیلی‌ها، بال‌ یک فرشته را کنده‌اند. اسرائیلی‌ها یک فرشته را متلاشی کردند.

متلاشی شدن 2 کودک فلسطینی + عکس 18+

چرا این‌طور گریه می‌کنند؟

پدر و مادرشان، هر دو، در بمباران اسرائیلی‌ها کشته شدند. یتیم شدند. همین.

متلاشی شدن 2 کودک فلسطینی + عکس 18+


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان