عکس های دیدنی پوتوس، پرنده عجیب و ناشناس

عکس های دیدنی پوتوس، پرنده عجیب و ناشناس
ناز وب، پوتوس، پرنده ای عجیب و ناشناخته است.این نوع پرنده در شمال آمریکای جنوبی دیده می شوند .این پرندگان همانند جغد ها شب زی هستند و در طول روز روی كنده هایدرختان بدون حركت استراحت میكنند به گونه ای كه اگر دقت نكنید و یا از حضور او با خبر نباشید او را با كنده درخت یكی فرض خواهید كرد و متوجه آن نخواهید شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته