اس ام اس دوستت دارم

اس ام اس دوستت دارم

 

اس ام اس و پیامک های عاشقانه دوستت دارم

.

.

.

.

.

.

.

.

چیزی در کلامم نیست

جز دوستت دارم هایی که واژه نیستند

مثل دم در پی بازدم حیاتم را رقم می زننداس ام اس دوست داشتندوستت دارم هایت را به کسی نگو

نگه دار برای خودم

من جانم را برای شنیدنش کنار گذاشته اماس ام اس دوست داشتنمی ترسم کسی نه خودت را

که دوست داشتنت را از من بگیرد !اس ام اس دوست داشتندوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست !

حسی است

که باید بــــــی کلام هم لمــــــس شوداس ام اس دوست داشتناگه نهایت دوست داشتن درقطره ی باران است

من دریا را تقدیمت میکنماس ام اس دوست داشتنمـــوهـــایـــم که یـکدسـت ..

هـــمرنـــگ ِ دنــــدانـــهـایــــم شـد !

بـــــاز هــــم بـــــا عـشق می نویـسم :

دوستـــت دارم …اس ام اس دوست داشتنگفــتنِ “دوستــــت دارم ” نظر لــــطــــــفـــم نبود !

نظرِ دِلـــــــم بود


اس ام اس دوست داشتن


نمی‌دانم تا کی دوستم داری

هرجا که باشد

باشد

هرجا تمام شد

اسمش را می‌گذارم

آخر خط من

باشد؟اس ام اس دوست داشتنتو را بیشتر از

تعطیلی مدرسه دوست دارم !


اس ام اس دوست داشتن


آنقدر دوست داشتنى هستى

که ایستاده هم به دل مى نشینى


مطالب داغ چند روز گذشته
پسر مشهوری با آرایش کردنش 16 میلیون دنبال کننده دارد! wow
پسر مشهوری با آرایش کردنش 16 میلیون دنبال کننده دارد! wow
مشاهده بیشتر