ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

عکس های کمیاب دختران زیباروی در دوران قاجاریه

عکس های کمیاب دختران زیباروی در دوران قاجاریه
ناز وب، در آن زمان شاهزاده یا افرادی که نظر پادشاه را به خود جلب می کردند زیباترین انتخاب می کردند.شاید برای آن زمان این گونه چهره ها بسیار جذاب بوده ولی امروزه را نمی دانم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


مطالب داغ چند روز گذشته