لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

چگونه از یک دروغ گو اعتراف بگیریم

چگونه از یک دروغ گو اعتراف بگیریم
ناز وب، اگر می خواهید یک نفر را وادار کنید که راست بگوید، می توانید روش های مختلفی را امتحان کنید. در اینجا برخی از این روشها را به شما می آموزیم.
۱ طوری رفتار کنید که انگار دانستن حقیقت اهمیت زیادی برای شما ندارد. بعضی از آدمهای دروغگو دلشان می خواهد که دیگران برای فهمیدن حقیقت به آنها التماس کنند. بنابراین اگر شما خودتان را بی تفاوت نشان دهید آنها عصبانی می شوند و خودشان حقیقت را می گویند تا عکس العمل شما را ببینند.
۲ وانمود کنید که خودتان از قبل حقیقت را می دانید و سعی کنید کاملا"با اعتماد به نفس به نظر برسید.اگر حقیقتی که می خواهید بدانید درباره افراد دیگر است طوری رفتار کنید که انگار می خواهید فضولی و خبر چینی کنید و ببینید آیا حقیقتی که او می داند همان چیزی است که شما می دانید یا چیز دیگری است.
۳ با دوستان شخص مورد نظرتان صحبت کنید، گاهی اوقات آنها اطلاعاتی به شما می دهند که با استفاده از آنها می توانید وانمود کنید که حقیقت را می دانید و یا اینکه می توانید با استفاده از آنها از او سئوالاتی بپرسید که مجبور شود راست بگوید.
توجه : با دقت به حرفهای فرد مورد نظرتان گوش کنید، دروغگوها معمولا" در هنگام تعریف کردن حوادث بیش از حد اغراق می کنند و وقتی دوباره می خواهند همان حادثه را تعریف کنند جزئیاتی که قبلا" گفته اند را به یاد نمی آورند و در نتیجه آنها را عوض می کنند.
آن فرد را مطمئن کنید که اگر حقیقت را بگوید هیچ اتفاق بدی نمی افتد، شما عصبانی نمی شوید و یا آن را برای کسی فاش نمی کنید. اگر می توانید بعد از شنیدن حقایق احساستان را کنترل کنید این قول را به او بدهید در غیر اینصورت شما هم دروغگو می شوید.

بیوگرافی هنرمندان