لاغری با نازوب

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

اس ام اس عاشقانه تنهایی

اس ام اس عاشقانه تنهایی
می نویسم که تو بخوانى، اما حیف دیگران عاشقانهاى مرا میخوانند و تو°حتى نگاه نمیکنی°°°

______اس ام اس عاشقانه تنهایی خفن____

 تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است
 جان ب فدای©چشم©تو این چه نگاه کردن است††††
 جان من اینجوری نگام نکن

______اس ام اس عاشقانه تنهایی خفن____

 در خاطری که تو هستی دیگران فراموشند بگذار در گوشت بگویم°°°میخواهمت°°° این خلاصه ی تمام عاشقانه هایم است

______اس ام اس عاشقانه تنهایی خفن____

 میترسم آخرش از این شب بیداریا،از این اشک ریختنا،از این غصه های ناتموم دق کنم°°°
 نبودنت آخرش کار دستم میده°°°°
 تو که زندگیت آرومه نه†
 اس ام اس عاشقانه

______اس ام اس عاشقانه تنهایی خفن____

 تازگی ها از خواب که بیدار میشوم تازه کابوس هایم شروع می شود°°°

______اس ام اس عاشقانه تنهایی خفن____

 نوشته هابهانه است فقط می نویسم گه یادآوری کنم بیادتم°°°باورش باتو¡

______اس ام اس عاشقانه تنهایی خفن____

 گاهی°°°
 آنقدرواقعیت داری که دستهایم هوایت رادرآغوش میگیرند¡
 اس ام اس عاشقانه
 این شب ها و روز ها°°°
 چشم های من خسته است°°°
 گاهی اشک ، گاهی انتظار°°°
 این سهم چشم های من است°°°
 و باز هم سه نقطه های بی پایانِ من°°°

______اس ام اس عاشقانه تنهایی خفن____

 تنها نبودم حتی یک دقیقه با تنهایی که بهترین رفیقه°°°

______اس ام اس عاشقانه تنهایی خفن____

 کمــــی دورتــــر بایستــــ °°° لطفــــا ً °°° ¡¡
 من دیــــوانه تــــر از آنــــم °°°
 کــ بی هــــوا°°°
 در آغوشتــــ نگیــــرم °°°¡

______اس ام اس عاشقانه تنهایی خفن____

 ای داد از این روزها¡¡
 این روزها که اسم دارند,شماره دارند,تعطیلی دارند,هفته و ماه و سال دارند
 اما افسوس که روح ندارند°°°

______اس ام اس عاشقانه تنهایی خفن____

 میخواهــــــــــــــــــــــــــــى بدانى چه مــــــــــــــــــــــــى کشم †
 فقط یکبار سیــــــــــــــــــــــــــــگار را
 از آن طــــــــــــــــــــــرف که مــــــــــــــــــــــى سوزد بکــــــــــــــش ¡


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
روش عجیب یک شرکت چینی برای تنبیه کردن!
روش عجیب یک شرکت چینی برای تنبیه کردن!
مشاهده بیشتر