ایده ی بسیار جالب یک شرکت برای سالم ماندن دندانها + تصاویر

ایده ی بسیار جالب یک شرکت برای سالم ماندن دندانها + تصاویر

یک شرکت تایلندی برای تبلیغ خمیر دندان مجمسه هایی از دندان های خراب ساخته است تا بدین ترتیب بتواند اهمیت تمیز و سالم ماندن دندان ها را توسط خمیر دندان به مردم بفهماند. این ایده جالب و متفاوت را در تصاویر زیر مشاهده کنید.

 

ایده ی بسیار جالب یک شرکت برای سالم ماندن دندانها + تصاویر

ایده ی بسیار جالب یک شرکت برای سالم ماندن دندانها + تصاویر

ایده ی بسیار جالب یک شرکت برای سالم ماندن دندانها + تصاویر


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته