دختری که زبانش در سوراخ گیر کرد + عکس

دختری که زبانش در سوراخ گیر کرد + عکس

دختر بچه ی 6 ساله اهل  چینگدائو، شمال چین که بخاطر کنجکاوری و شیطنت یک  فنجان اسباب بازی را در زبان خود فرو برد. مادر این دختر با ابراز ناراحتی زیاد و این که توجهی به بازی او نداشته ناگهان متوجه این خطر می شود. 

 

بعد از گذشت مدت زمانی کوتاه این شی از زبان این دختر خارج نشد و زبان او  متورم تر شده بود . بعد از رسیدن گروه آتش نشانی و اقدامات اولیه برای خارج کردن این شی حدود یک ساعت زمان برد تا توانستند با مهارت زیاد این فنجان پلاستیکی را از زبان او خارج کنند!!!

 

 

دختری که زبانش در سوراخ گیر کرد + عکس

دختری بخاطر شیطنت زبانش در سوراخ گیر کرد

دختری که زبانش در سوراخ گیر کرد + عکس

دختری بخاطر شیطنت زبانش در سوراخ گیر کرد

دختری که زبانش در سوراخ گیر کرد + عکس

دختری بخاطر شیطنت زبانش در سوراخ گیر کرد

دختری که زبانش در سوراخ گیر کرد + عکس

دختری بخاطر شیطنت زبانش در سوراخ گیر کرد

دختری که زبانش در سوراخ گیر کرد + عکس

دختری بخاطر شیطنت زبانش در سوراخ گیر کرد

دختری که زبانش در سوراخ گیر کرد + عکس

دختری بخاطر شیطنت زبانش در سوراخ گیر کرد

دختری که زبانش در سوراخ گیر کرد + عکس

دختری بخاطر شیطنت زبانش در سوراخ گیر کرد

 

 asiantown.net: منبع

 

 


مطالب داغ چند روز گذشته
تصاویری از زنان مشهور با جذاب ترین چشم ها
تصاویری از زنان مشهور با جذاب ترین چشم ها
مشاهده بیشتر