چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

اس ام اس های سرکاری مهرماه

اس ام اس های سرکاری مهرماه
زندگی من به دو بخش تقسیم میشه

بخش اولش مهم نیست

بخش دومش هم به کسی مربوط نیستاس ام اس جدید سرکاری خنده دار
sms jadid sare kariمرابه دریچه قلبت کشاندی و در را بستی

در رو باز کن بابا دستم لای درهاس ام اس جدید سرکاری خنده دار
sms jadid sare kariخدا می دونه که من فقط تو رو دوست دارم

خدا می دونه که تو تنها عشق منی

 خدا می دونه که این اس رو تا حالا واسه چند نفر فرستادماس ام اس جدید سرکاری خنده دار
sms jadid sare kariفقط یه بار بهت می گم دوستت دارم

چون خوب نیست آدم زیاد دروغ بگهاس ام اس جدید سرکاری خنده دار
sms jadid sare kariاون صورت مظلومت

اون چشای پراشکت

اون نگاه پرخشمت

 منو یاد کسی می اندازه

 که توی عروسی غذا گیرش نیومدهاس ام اس جدید سرکاری خنده دار
sms jadid sare kariدستت رو بذار روی سرت چیزی حس نمی کنی؟

 تعجب نکن بعضی از بزها شاخ ندارناس ام اس جدید سرکاری خنده دار
sms jadid sare kariنگاهت همچون باران است و قلبم همچون کویر

 و می دانی که کویر بدون باران زنده است

 پس برو بمیراس ام اس جدید سرکاری خنده دار
sms jadid sare kariاگه خورشید محو تماشای تو نیست

 دلگیر مشو از پشت کوه اومده

(اعتماد به نفس کاذب)اس ام اس جدید سرکاری خنده دار
sms jadid sare kariما ز یاران چشم یاری داشتیم

 هندوانه کاشتیم ، اما کدو برداشتیم!اس ام اس جدید سرکاری خنده دار
sms jadid sare kariمیدونی اسکل یعنی چی؟

گوشیتو برگردون
.
.
.
آهان یعنی همیناس ام اس جدید سرکاری خنده دار
sms jadid sare kariاگه همونقدر که واسه

خر کردن من تلاش کردی وقت می گذاشتی

تا الان آدم شده بودی


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
مردی که برای درمان سرطانش خود را روی ذغال سرخ کرد! عکس
مردی که برای درمان سرطانش خود را روی ذغال سرخ کرد! عکس
مشاهده بیشتر