خدا

تصاویری از قمه زنی وحشتناک و مراسم عزاداری مسلمانان!

تصاویری از قمه زنی وحشتناک و مراسم عزاداری مسلمانان!

تصاویری از قمه زنی وحشتناک و مراسم عزاداری مسلمانان!

 

قمه زنی– خودزنی- جهل و نادانی در تصاویر زیر

 

 این کودک مسلمان در روز عاشورا به مناسبت عزاداری این گونه زخمی می شود ! 

مسلمانان در این رویداد به مناسبت گرامیداشت روز امام حسین روز عاشورا ، نوه حضرت محمد، که 1300 سال پیش

در جنگ کشته شده مراسم عزاداری به ویژه در ایران برگزار می کنند. که یکی از این آیین ریختن خون خودشان است.

این تصاویر در بمبئی هند و مسلمان نشین های هند برگزار شده است!! که متاسفانه در ایران نیز شاهده چنین اقدامات ناشایستی هستیم.

 

تصاویری از قمه زنی وحشتناک و مراسم عزاداری مسلمانان!تصاویری از قمه زنی وحشتناک و مراسم عزاداری مسلمانان!تصاویری از قمه زنی وحشتناک و مراسم عزاداری مسلمانان!تصاویری از قمه زنی وحشتناک و مراسم عزاداری مسلمانان!تصاویری از قمه زنی وحشتناک و مراسم عزاداری مسلمانان!تصاویری از قمه زنی وحشتناک و مراسم عزاداری مسلمانان!تصاویری از قمه زنی وحشتناک و مراسم عزاداری مسلمانان!تصاویری از قمه زنی وحشتناک و مراسم عزاداری مسلمانان!


بیوگرافی هنرمندان