لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

عکس های جنجالی زمین خوردن نیکول کیدمن

عکس های جنجالی زمین خوردن نیکول کیدمن
 
نیکول کیدمن در نیویورک در حال پیاده شدن از ماشین بود که پایش به دوچرخه یک پاپاراتزی که برای عکاسی آمده بود گیر کرد و زمین خورد. مثل اینکه یک پاپاراتزی دیگر سریع دست به کار شده است و اینکه نقش زمین شد و عکسش سوژه عکاسان!!!
 
 
 
 
 

بیوگرافی هنرمندان