خودکشی دسته جمعی 450 گوسفند! +(عکس)

خودکشی دسته جمعی 450 گوسفند! +(عکس)
مطالب خواندنی و جالب
 
450 گوسفند در ترکیه از یک صخره پایین پریدند
در سال 2005 گزارش شد که نزدیک 1500 گوسفند در ترکیه برای اینکه بمیرند از صخره ای پایین پریدند.  چوپانان حیرت زده ترکیه که برای صبحانه خوردن گله را در حال چرا رها کرده بودند، مرگ 450 گوسفند را به چشم خود دیدند که روی هم افتاده بودند. گوسفندهایی که دیرتر پریده بودند به خاطر کمتر شدن ارتفاع و افتادن روی گوسفندهای مرده زنده مانده بودند.
 

خودکشی دسته جمعی 450 گوسفند! +(عکس)

مطالب داغ چند روز گذشته
زایمان جنجال زنی که بز بدنیا آورد ! عکس 18+
زایمان جنجال زنی که بز بدنیا آورد ! عکس 18+
مشاهده بیشتر