ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

نخستین دیدار این پیرزن 100 ساله از دریا!! + عکس

نخستین دیدار این پیرزن 100 ساله از دریا!! + عکس

بخوانید در این بخش چرا این پیرزن بعد از 100 سالگی برای اولین بار به دیدن دریا آمده ؟ آیا چنین چیزی امکان دارد؟!

 

رابی هولت نام این مادر مهربان و از خود گذشته است که اکثر عمر ۱۰۰ ساله خود را صرف کار در مزرعه و بزرگ کردن فرزندانش کرده است.

به گفته خودش او هیچ گاه نه پول و نه وقت رفتن از تنسی به یک ساحل را نداشته است.

 

ولی او حالا در استانه تولد ۱۰۱ سالگی اش فرصت این را پیدا کند تا بعد از ۱۰۰ سال برای اولین بار دریا را از نزدیک ببیند.

 

 نخستین دیدار این پیرزن 100 ساله از دریا!! + عکس

 نخستین دیدار این پیرزن 100 ساله از دریا!! + عکس

 نخستین دیدار این پیرزن 100 ساله از دریا!! + عکس

 

یک موسسه که کارش براورده کردن ارزو های مردم کهن سال است تمام هزینه های سفر او به خلیج مکزیک را قبول کرده است.

 

او در هنگام دیدن خلیج مکزیک میگوید چیزی زیباتر و بزرگ تر از اقیانوس در زندگیم ندیده ام.

 

البته بخاطر سردی هوا او مرتبا میگفته که بسیار سرد است.او برای اولین بار پایش را در اب قرار داد و در کنار ساحل برای مدتی قدم زد.

 

 نخستین دیدار این پیرزن 100 ساله از دریا!! + عکس

 نخستین دیدار این پیرزن 100 ساله از دریا!! + عکس

 نخستین دیدار این پیرزن 100 ساله از دریا!! + عکس

 

 


مطالب داغ چند روز گذشته