نماز مجرب روی پشت بام جهت گشایش در گرفتاری

نماز مجرب روی پشت بام جهت گشایش در گرفتاری

خواندن نماز مجرب روی پشت بام زیر آسمان که دیده شود جهت رفع گرفتاری و مشکلات و به عنوان نماز حاجت خوانده می شود. التماس دعا

 

نماز حاجت روی پشت بام

حضرت صادق (ع)فرمود : هركه را به خدا حاجتی ضروری باشد ٬ بربالاي بام بر آيد و دو رکعت نماز بجا اورد و صد مرتبه بگويد:

 

يا جَبرَييلُ يا مُحمَد اَنتُما كافِيايَ فَاكفِياني وَ اَنتُما حافِظايَ فَاحفِظاني وَ اَنتُما كالِثايَ فَاكلِثاني.

 

برخدا واجب و حق است كه كفايت كند مهم او را.

 

 برچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته