اولین زنی که سوژه اولین عکس ایران شد! + تصویر

اولین زنی که سوژه اولین عکس ایران شد! + تصویر

اولین زنی که سوژه اولین عکس در ایران شد !  مدت زمان خیلی زیادی از ورود اولین دوربین عکاسی به ایران نمیگذرد. شاید بتوان این عکس را نخستین عکس تاریخ ایران دانست!

 

 

 

اولین زنی که سوژه اولین عکس ایران شد! + تصویر

 

 

 عکسی از مادر ناصرالدین شاه مهدعلیا که عکاس نیز خود ناصرالدین شاه بود. نخستین شخصی که دوربین را وارد ایران کرد ناصرالدین شاه بود و نخستین عکاس ایران هم همان شاه قاجار بود. در موزه کاخ گلستان هم میتوان تصاویر بسیار زیادی که شخص ناصر الدین شاه با دوربین محبوبش از افراد داخل کاخ و سفرهای تفریحی اش گرفته است مشاهده کرد.

 

 

یک زن سوژه اولین عکس ایرانی! ناصرالدین شاه,اولین عکس ایرانی,خواندنی ها و دیدنی ها

 

 


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته