زیبا و تامل برانگیز جملات از بزرگان (از دست ندهید)

مجموعه : فرهنگ و هنر
زیبا و تامل برانگیز جملات از بزرگان (از دست ندهید)
فرهنگ، هنر، ادبیات و شعر
 
بهای سنگینی دادم تا فهمیدم :

کسی را که قصد ماندن ندارد ، باید راهــــی کرد !

پرنده‌های مهاجر

سیمین دانشور
 
 
بدترین قسمت زندگی انتظار کشیدن است،
و بهترین قسمت زندگی داشتن کسی ست که
ارزش انتظار کشیدن را داشته باشد.
ریچارد باخ

همه چیز می تواند مرا خوشحال کند
اما هیچ چیز نمی تواند غم مرا ببرد!
و حتی یک کلمه هم نگفت
هاینریش بل

 
هر فردی بهترین هم که باشد ،
 
اگر زمانی که باید باشد نباشد …
 
همان بهتر که نباشد !
 
 لوئیس بونوئل
 
 
تعجب خواهی کرد که چرا بعضی اندوهگین هستند؟
 
آن ها اندوهگین هستند ،
 
چرا که انتخاب می کنند اندوهگین باشند ،
 
و این درست است …
 
پندار ص 54
 
ریچارد باخ

 
 
 
چیزی که بیشتر از همه عشق را تباه می کند،
 
این است که یکدفعه متوجه می شوی
 
رفتار مقبول سابق ات دیگر مضحک شده است…
 
زمان لرزه
 
کورت وانگات
 
 
 
آدمهای بیخود و بی مصرفی شده ایم.
 
دیگر حتی متأثر هم نمی شویم ،
 
دلمان به حال ِ خودمان هم نمی سوزد.

و این عجیب و غم انگیز است.

اریش ماریا رمارک
 
 
اثر انگشتِ ما از قلب هایی که لمسشان کردیم
 
هیچ وقت پاک نمی شود…

زن‌ها

چارلز بوکوفسکی

ما در هیچ سرزمینی زندگی نمی‌کنیم،
 
ما حتی روی کرهء زمین هم زندگی نمی‌کنیم.
 
منزل حقیقی ما، قلب کسانی ست که دوستشان داریم.
 
فراتر از بودن
 
کریستین بوبن
 

داشتن احساس حقیقی از تظاهر به آن احساس،
كمابیش غیر قابل تشخیص است.

آندره ژید
 

مرگ یک بار رخ نمی‌دهد!
 
زیرا همه‌ی ما هر روز چند بار می‌میریم.
 
هر بار که با آرزوهاَ، علایق و پیوندهای خود وداع می‌کنــیم،
 
می‌میریم…!
 
مارسل پروست

 
هرکس از نظر عاطفی نیروی بیشتری می‌گذارد
 
بیش‌تر درد می‌کشد.
 
طبیعی است که بیشتر هم جیغ بزند!
 
تماما مخصوص
 
عباس معروفی
 
 
نه به آینده بنگر و نه به گذشته،
 
بدون هیچ ترس یا تاسفی به خودت نگاه کن.
 
هیچ کس، تا وقتی که در بندِ گذشته و آینده اش است،
 
خودِ واقعی اش را به دست نمی آورد.
 
امیل سیوران
 
 

گاهی لحظه های سکوت پر هیاهو ترین دقایق زندگی هستند ،

مملو از آنچه می خواهیم بگوییم ولی نمی توانیم !

دختری که می‌شناختم

دیوید سالینجر
 
 
عاشق ها همیشه كورند و همیشه هم كور باقی می مانند .
 
علی الخصوص اگر زن باشند.

حسن بنی عامری
 
نفس نكش بخند بگو


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته