مطالب مهم خواندنی و جالب 1

مطالب مهم خواندنی و جالب 1

مطالب خواندنی و جالب

کلامی خواندنی از شیخ بهایی

آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست، زیرا :

 

اگر بسیار كار كند، می‌گویند احمق است !

 

اگر كم كار كند، می‌گویند تنبل است!

 

اگر بخشش كند، می‌گویند افراط می‌كند!

 

اگر جمعگرا باشد، می‌گویند بخیل است!

 

اگر ساكت و خاموش باشد می‌گویند لال است!!!

 

اگر زبان‌آوری كند، می‌گویند ورّاج و پرگوست ..!

 

اگر روزه برآرد و شب‌ها نماز بخواند می‌گویند ریاكار است!!!

 

و اگر نكند می گویند كافر است و بی‌دین …..!!!

 

لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا كرد

 

و جز از خداوند نباید از كسی ترسید.

 

پس آنچه باشید که دوست دارید.

شاد باشید ؛

                                        مهم نیست که این شادی چگونه قضاوت شود…


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته