عکس دیده نشده و دیدنی سنگین‌ ترین نوزاد آمریکایی

عکس دیده نشده و دیدنی سنگین‌ ترین نوزاد آمریکایی
 
کودکی با 6/5 کیلو وزن در آمریکا به دنیا آمد و لقب سنگین‌ترین کودک آمریکا را به خود اختصاص داد….
 
عکس دیده نشده و دیدنی سنگین‌ ترین نوزاد آمریکایی

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته