دلیل تجمع و اعتراض دانشجویان مقابل وزارت بهداشت

مجموعه : اخبار
دلیل تجمع و اعتراض دانشجویان مقابل وزارت بهداشت
 جمعی از دانشجویان دانشگاه های علوم پزشكی امروز در اعتراض به روند برگزاری آزمون های جامع علوم پایه و پیش كارورزی رشته های پزشكی، دندانپزشكی و دارو سازی با حضور مقابل این وزارتخانه اعتراض خود را اعلام كردند.

اعتراض این دانشجویان بر روند برگزاری آزمون و نحوه طراحی سوالات است، دانشجویان معترض معتقد هستند برخی از ارفاقات كه در دوره های گذشته به شركت كنندگان در این آزمون اختصاص می یافت، در این آزمون وجود نداشته و همچنین برخی از سئوالات اشتباه طراحی شده که اگر نمره این سئوال ها به دانشجویان اختصاص داده شود آنها پذیرفته خواهند شد.

یکی از دانشجویان معترض در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: مشکل اساسی ما این است نمره آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی از یک استاندارد مشخص برخوردار نیست در هر دوره این حد نصاب نمره تغییر می کند و معیار نمره دهی مشخص نیست.

وی افزود: برخی از سوال هایی که در آزمون آمده بود اشکال داشت و درخواست ما این است که مسئولان نسبت به این سئوال ها ترتیب اثر دهند اگر نمره این سئوال ها لحاظ شود بیشتر دانشجویان دراین آزمون ها پذیرفته می شود.

این دانشجوی پزشکی افزود: اعتراض‌ها بعد از برگزاری آزمون یعنی شهریورماه آغاز شده است ولی تا کنون هیچ یک از مسئولان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به این مساله توجه نکرده و ترتیب اثری نداده اند


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته