کودک 7 ساله ای که ریش و سبیل دارد! عکس

کودک 7 ساله ای که ریش و سبیل دارد! عکس

عبدالواحد که دارای قدی کوتاه است، افزون بر این پدیده، مجموع انگشتان دست و پایش به 24 می رسد.

ریدی گل، پدربزرگ این کودک می گوید، عبدالواحد که هفت سال و شش ماه سن دارد، برای مداوا به پاکستان برده شد، اما پزشکان گفتند که یک تومور در سر این کودک وجود دارد که باید با جراحی بیرون آورده شود.

 

کودک 7 ساله ای که ریش و سبیل دارد! عکس

 

به گفته ریدی گل، پزشکان پاکستانی با توجه به رفتار کودکانه عبدالواحد در حالیکه دارای ریش و سبیل است گفته اند که این کودک دیوانه نیست بلکه این قدرت خداوند است که به وی ظاهر یک جوان 18 ساله را داده است .
ریدی گل در مورد این کودک می گوید:" او در سه سالگی سبیل و در چهار سالگی ریش در آورد، وقتی او را پیش دکتر بردیم آنها گفتند، این قدرت خداوند است و ما از درمان عاجز هستیم.

وقتی قهر می کند ما به او گاز می زنیم تا بتواند بخوابد، آن قدر زور دارد که اگر با شما کشتی بگیرد نمی توانید از دست آن رها شوید.

ریدی گل پدربزرگ عبدالواحد می افزاید، وی روزی شش بار غذا می خورد و می تواند در یک وعده یک کیلوگوشت را بخورد.

ریدی گل گفت:" با من و مادر بزرگ خود رفتارش خوب است، روزی پنج شش بار غذا می خورد، یک لقمه من می خورم، یکی به او می دهم."


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته