کوتاه قد ترین الاغ جهان!! عکس

کوتاه قد ترین الاغ جهان!! عکس
مطالب خواندنی و جالب

کوتاه قد ترین الاغ جهان، او 64.2 سانتی متر قد دارد و اهل فلوریدای آمریکا است.

کوتاه قد ترین الاغ جهان!! عکس

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته