جنجال وحشتناک تنبیه این معلم زن به پسر 10 ساله

مجموعه : اخبار
جنجال وحشتناک تنبیه این  معلم زن به پسر 10 ساله
در پی تنبیه معلم کلاس پنجم ابتدایی دانش آموز 10 ساله پس از سقوط از طبقه سی ام مدرسه ابتدایی در استان چنگدو واقع در شهر سیچوآن در جنوب غربی چین و پس از اصابت بر روی خودروی پارک شده جان خود را از دست داد.
 
 

جنجال وحشتناک تنبیه این معلم زن به پسر 10 ساله
 
 
یک معلم ابتدایی در چین برای تنبیه دانش آموزان خود به دلیل صحبت کردن در کلاس درس آنها را وادار به نوشتن 1000 بار عذر خواهی از معلم خود به عنوان تنبیه و جریمه کرده بود و پسر دانش آموز پس از پیروی نکردن از این دستور معلم او را واداشت تا خود را از پنجره به بیرون پرتاپ کند و پسرک این بار در خواست معلم را اجابت کرد و پدر مادر و خود را سوگوار نمود.
نظم و انضباط دقیق یک سنجش ضروری در سیستم آموزش و پرورش در فرهنگ چین است و بر اساس سنت خواستار احترام به اقتدار است و تحت فشار قرار دادن کودکان به اطاعت از دستور العمل ها ست.

والدین کودک 10 ساله و به همراه همسایگان آنان با نصب بنر در خارج از مدرسه خواستار اخراج این معلم زن چینی شدند.
پس از تنبیه و مرگ تنها فرزندی چین ژان جو تنها فرزند این زوج است که در سوگ فرزند خود هستند و شکایت از مسئولین مدرسه خواستار محاکمه این معلم چینی شده اند.


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته