چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

a

خلاقیت بسیار جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش (تصاویر)

خلاقیت بسیار جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش (تصاویر)

پدری که با کمی خلاقیت توانست عنوان پدر عاشق در جهان را به خود اختصاص دهد. یک پدر خوش ذوق برای تنبلی چشم فرزندش ابتکار جالبی زد تا هم فرزندش راحت تر با موضوع برخورد کند هم به عنوان یک پدر خوش قلب و مهربان در جهان مشهور شود.

 

به گزارش نازوب،  «لایلا» در زمان به دنیا آمدن، ضایعه ای در چشم راستش وجود داشت. پزشک برای درمان تنبلی چشم این کودک به پدرش گفت که باید چشم قوی تر این کودک روزی دو ساعت پوشیده باشد تا چشم آسیب دیده اش بهبود یابد.

 

حالا این پدر خوش ذوق برای اینکه فرزندش از این موضوع رنج نبرد چشم بندهای زیبایی در طرح ها و اشکال متنوع درست میکند تا به دخترش کمک کند که احساس بهتری نسبت به این بیماری و چشم بندها داشته باشد. چشم بندهایی که لایلای کوچک را جهانی کرده است و لایلا حتما در بزرگسالی به پدر خوش ذوقش بابت درست کردن این چشم بندها افتخار خواهد کرد.

 

 

خلاقیت بسیار جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش (تصاویر)

خلاقیت جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش

خلاقیت بسیار جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش (تصاویر)

خلاقیت جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش

خلاقیت بسیار جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش (تصاویر)

خلاقیت جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش

خلاقیت بسیار جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش (تصاویر)

خلاقیت جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش

خلاقیت بسیار جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش (تصاویر)

خلاقیت جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش

خلاقیت بسیار جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش (تصاویر)

خلاقیت جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش

خلاقیت بسیار جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش (تصاویر)

خلاقیت جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش

خلاقیت بسیار جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش (تصاویر)

خلاقیت جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش

خلاقیت بسیار جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش (تصاویر)

خلاقیت جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش

خلاقیت بسیار جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش (تصاویر)

خلاقیت جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش

خلاقیت بسیار جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش (تصاویر)

خلاقیت جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش

خلاقیت بسیار جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش (تصاویر)

خلاقیت جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش

خلاقیت بسیار جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش (تصاویر)

خلاقیت جالب این پدر برای تنبلی چشم کودکش


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
تولد عجیب نوزادی با یک دم وحشتناک در حال رشد + عکس
تولد عجیب نوزادی با یک دم وحشتناک در حال رشد + عکس
مشاهده بیشتر