دو مدل زیبا برای تزئین دستمال سفره

دو مدل زیبا برای تزئین دستمال سفره
این دو روش ساده و در عین حال زیباست.
 
مدل 1 :
1 – دستمال را روی میز پهن کنید.
 
2 – آن را به صورت سه گوش تا بزنید.
 
3 – مطابق تصویر آن را از قسمت پهن‌تر به صورت رول تا کنید. 
 
4 – دستمال تا شده را طوری که دو گوشه آن رو به‌ رو هم باشد، داخل لیوان بگذارید.
 
 

دو مدل زیبا برای تزئین دستمال سفره
 
مدل 2 :
1 – دستمال را به صورت مثلث تا بزنید. 
 
2 – قاعده مثلث را به طرف بالا برگردانید.
 
3 – دستمال را از دو گوشه به صورت آکاردئونی تا کنید.
 
4 – دستمال سفره را طوری که دو گوشه آن بیرون باشد، داخل لیوان بگذارید.
 
 

دو مدل زیبا برای تزئین دستمال سفره
 
 

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته