ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

تصاویر بی نظیر و دیدنی از جنگل یخی

تصاویر بی نظیر و دیدنی از جنگل یخی

تصاویر بکر و دیدنی از جنگل یخ زده اسلوونی.  افت شدید دما در منطقه دینیراک آلپس اسلوونی باعث شده است تا همه چیز، از درختان کاج گرفته تا یک برج دیدبانی محلی با لایه زخیمی از یخ پوشانده شود

 

 

تصاویر بی نظیر و دیدنی از جنگل یخی

جنگل یخ زده و دیدنی

تصاویر بی نظیر و دیدنی از جنگل یخی

جنگل یخ زده و دیدنی

تصاویر بی نظیر و دیدنی از جنگل یخی

جنگل یخ زده و دیدنی

تصاویر بی نظیر و دیدنی از جنگل یخی

جنگل یخ زده و دیدنی

تصاویر بی نظیر و دیدنی از جنگل یخی

جنگل یخ زده و دیدنی

تصاویر بی نظیر و دیدنی از جنگل یخی

جنگل یخ زده و دیدنی

تصاویر بی نظیر و دیدنی از جنگل یخی

جنگل یخ زده و دیدنی

تصاویر بی نظیر و دیدنی از جنگل یخی

جنگل یخ زده و دیدنی

تصاویر بی نظیر و دیدنی از جنگل یخی

جنگل یخ زده و دیدنی

تصاویر بی نظیر و دیدنی از جنگل یخی

جنگل یخ زده و دیدنی


مطالب داغ چند روز گذشته