ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

اعتراض جالب این به مدت 4 سال با خوردن … (عکس)

اعتراض جالب این به مدت 4 سال با خوردن … (عکس)

این هم یک نمونه از مدل اعتراض های برخی افراد در برابر مخالفت با خواسته هایشان!  زمانی که کسی بخواهد مخالفت خود را با برخی تصمیمات نشان دهد اعتراض می کند و دست به اقدامات خاصی می زدند تا بیشتر دیده شود و راحت تر اعتراضش را به گوش جهانیان و مسئولین برساند.

 

“نازوب، سوکوماران منون” مردی 74 ساله است که از چهار سال پیش تا به امروز رژیم غذایی خاصی را آغاز کرده است و در کنار آن هرروز به پارک گاندی می رود تا تحصن خود را ادامه دهد. این مرد به تصاحب بیجای زمینش توسط دولت هند اعتراض دارد.

 

اعتراض جالب این به مدت 4 سال با خوردن ... (عکس)

او 4 سال است که تنها آب و نان خورده است و همه روزه از ساعت 8 صبح تا 6 بعدازظهر را در این پارک می گذراند تا شاید کسی به حرف دلش گوش بدهد. در تمام این مدت او یک چتر را هم در کنار خودش گذاشته است که زیر افتاب خسته نشود و از هدفش بازنماند.

 

این مرد در مورد نوع عجیب اعتراضش می گوید: وظیفه من نیست که صحبتی بکنم و این کار را انجام نمی دهد و من تنها اعتراض می کند تا دولت مرا دیده و خودشان آماده حرف زدن با من شوند. من فقط زمین های مصادره شده را می خواهم.

 

اعتراض جالب این به مدت 4 سال با خوردن ... (عکس)


مطالب داغ چند روز گذشته