دنیای  بازیگران و چهره های ایرانی

دنیای دانستنی ها

18+ مهمان هایی که سربریده عروس و داماد را خوردند

مجموعه : جالب ترین ها
18+ مهمان هایی که سربریده عروس و داماد را خوردند
خون و عروسی! خوب وقتی کسی بخواهد بیش از حد نو-آوری کند از چنین جایی سر در می آورد و به چنین چیزی می رسد… بالاخره عروسی چیزی است که برای بعضی ها یکبار اتفاق می افتد… این است که گاهی….
ناتالی سید سرف، حدود 40 ساعت وقت صرف کرد تا مهمانان عروسی اش را به سر بریده خودش و نامزدش مهمان کند!
 

18+ مهمان هایی که سربریده عروس و داماد را خوردند
 
 این جوان 28 ساله کوشید عروسی متفاوتی برگزار کند و برای این کار، کیکی طراحی کرد که شبیه سر بریده او و همسرش است. هر دو سر به شدت واقعی به نظر می رسند؛ با چشمان بی روح و جان، موهایی لخت و خونی که از گردن قطع شده جاری است.

داماد می گوید که بیشتر مهمانان آن را پسندیدند؛ مگر افرادی چون مادر بزرگش.

 

18+ مهمان هایی که سربریده عروس و داماد را خوردند

مطالب داغ چند روز گذشته
شهر عریان و برهنگان در جهان و استقبال عجیب از آن (عکس)
شهر عریان و برهنگان در جهان و استقبال عجیب از آن (عکس)
مشاهده بیشتر