ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

تفاوت اولین روز مدرسه در ایران با ژاپن! طنز تصویری

تفاوت اولین روز مدرسه در ایران با ژاپن! طنز تصویری
 
 
این تصویر بیشتر به دوره دهه شصت شباهت دارد…
 

a
مطالب داغ چند روز گذشته