تفاوت اولین روز مدرسه در ایران با ژاپن! طنز تصویری

تفاوت اولین روز مدرسه در ایران با ژاپن! طنز تصویری
 
 
این تصویر بیشتر به دوره دهه شصت شباهت دارد…
 

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته